Makinaların Güvenlik Muayenesi

Makinaların Güvenlik Muayenesi


Makinenin kökenleri kaldıracın bu­lunmasına kadar uzanır. Askeri mühendisler, eskiden kentlerin kuşatılmasında kullanılan savaş alet­lerini gerçekleştirmek için çıkrık, ip ve makara gibi basit makine düzenekle­rinden yararlanmışlardır. İlk sanayi makineleri XVIII. yy’da ya­pıldı (1769 da buhar makinesi). XIX. yy’da çok sayıda yeni makine çeşitle­ri bulunarak halkın kullanımına su­nuldu (1830’da dikiş makinesi. 1873’de yazı makinesi).

Bu yüzyıl ger­çekten de makinelerin sanayide yay­gın olarak kullanılmaya başlandığı dö­nem oldu. Makineler, basit makineler ve bileşik makineler olarak sınıflandırılabilir­ler. Oldukça zayıf bir fiziksel kuvvet kul­lanarak enerjinin geliştirilmesi­ni sağlayan basit makineler az sayı­da bileşen içerirler. Bunların arasın­da kaldıraç, makara,palanga, çıkrık, kriko sayılabilir. 

Ancak burda konu edilen ve periyodik muayene kapsamına girmekte olan makineler tersaneler, fabrikalar, şantiyeler vb. işyerlerinde sıklıkla kullanılan makinelerdir. Makina Emniyeti Yönetmeliği, usulüne uygun şekilde kurulduğu, düzenli bakımı yapıldığı ve kendisinden beklenen amaç doğrultusunda kullanıldığı takdirde, insan sağlığına ve güvenliğine ve mallara zarar vermeyen makinaların, piyasaya sunulmaları için, tasarım ve üretim sırasında gereken temel güvenlik koşullarını düzenlemektedir.

Yönetmelik kapsamında değerlendiriklmesi gereken makinalarda belirtilmiştir. Yönetmelikte makina olarak, insan ve hayvan gücü dışında bir tahrik sistemi ile donatılmış olan, belli bir uygulama amacı ile bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu olan ve bu parçaların en az biri hareketli olan, bir enerji ve hareket kaynağına bağlanmak için gerekli olan aksamları bulunmayan, sadece bir ulaştırma aracına monte edildiğinde veya bir binaya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip olan
Bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen mekanizmalardan bahsedilmektedir.

Her ne kadar eğitimler verilse de, çok çeşitli makinalar yanlış kullanılması ve düzenli kontrol yapılmaması sebebiyle çalışma ortamlarında iş kazalarının artmasına neden olmuştur. Bu yüzden alınacak güvenlik tedbirlerinin arttırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Yürürlükte bulunan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri gereğince, işletmelerde kullanılan çok sayıda makinanın düzenli kontrollerinin yapılması zorunlu tutulmuştur. Bu kontrollerin, konularında uzman olan makina mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir.

Muayene ve test kuruluşları, Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında düşük risk grubunda bulunan makinelerin, yönetmelik kriterlerine uygun olup olmadıklarının kontrolü hizmetini vermektedir. Bu kontroller konularında uzman mühendisler tarafından yapılır ve muayene sonucunda rapor hazırlanır. Üretici firmalar, kontrol öncesinde, ürüne yönelik teknik dokümanları ve kontrol edilecek ürün örneklerini, pazara sunulacak hali ile muayene kuruluşuna hazır bulundurmak zorundadır. 

Dah kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.