Katodik Koruma Ölçümleri Muayene

Katodik Koruma Ölçümleri Muayene


Katodik koruma sistemleri toprağa gömülü ve sıvı içindeki metalik yapıların korozyonunu önlemek veya kontrol altına almak için kullanılan elektrokimyasal bir metal koruma yöntemine katodik koruma denir. Genel olarak metaller su veya hava ile temas ettiklerinde korozyona uğrar. Bu durum özellikle suyun içinde bulunan ya da toprağın altındaki metal borular için ciddi bir risktir.

Katodik koruma uygulamasına 1930’lu yıllarda başlanmıştır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak yüksek performanslı yeni anotların bulunması ile katodik koruma korozyon ile mücadelede en etkili ve en ekonomik yöntem haline gelmiştir. 

Ana ilkeleri elektrokimyasal korozyon temellerine dayanır. Katodik koruma sistemi korozyonu kontrol altına almak için elektrik akımına dayanan aktif bir sistemdir. Korozyonu önlemek için bu boruların yanına, onlarla temas edecek şekilde, daha reaktif bir metalin yerleştirildiği koruma yöntemidir.

Katodik işleminin yapılma sebebi iş yerinde bulunan korozyondan insanları koruma yoludur. Bu iş hakkında bilgi sahibi olan kişilerin yapması. kaliteli bir uygulama sonucu verir. Bu uygulama elektrokimyasal yollarla yapıldığında işin ne kadar dikkatle ve bilinçli olarak yapılması gerektiği açıktır.

Katodik koruma testleri yapılarak insanların sağlık problemleri yaşamaması sağlanır. Sistem kurulduktan sonra mahalde bulunan elektrik akımı kesilirse zararlı olan metal yeniden oluşmaya başlar. Bu da insan sağlığını bozar. Farklı iş sektörlerinde kullanılan katodik koruma yöntemleri insanların faydasına olan uygulamalardır

Katodik koruma, korozyonu kontrol altına almak için elektrik akımına gerek duymaktadır. Elektrik akımı durduğu anda metal yapı korozyona uğramaya devam edecektir. Bu yüzden, katodik koruma sisteminin belli aralıklarla kontrol edilmesi ve muhtemel arıza durumlarına anında müdahale edilmesi gerekmektedir. 

Boru hatları, deniz araçları, tanklar, su sistemleri ve tüm bunları ana başlıkları içeren alt teçhizatlar katodik koruma muayene ve ölçümlerinin yapılması gereken alanlardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkardığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda başka bir süre öngörülmemişse, yılda en az bir kez katodik koruma muayene ve ölçümlerinin yaptırılması gerekmektedir.




Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.