Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Muayenesi

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Muayenesi


Maalesef ülkemizde, araştırmalar yaklaşık olarak her altı - yedi  dakikada bir iş kazasının meydana geldiğini gösteriyor. İş kazası geçirenlerin sektörel dağılımına bakıldığında ilk sırayı madencilik ve taşocaklığı alıyor. Bu sektörü yüzde 7,7 ile elektrik, gaz ve su sektörü izliyor. Bu iki sektörü, yüzde 5,2 ile imalat sektörü, yüzde 4,6 ile inşaat sektörü ve yüzde 3,7 ile taşımacılık, haberleşme ve depolama sektörü izliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nü son 5 yıl içerisinde sunulan İşçi Görünümü Raporu'na göre; dünyada; 1,1 milyar işçi günlük 4 dolara çalışırken 50 milyon kadın ev işçiliği yapıyor. Ayrıca, dünyada çalışan çocuk işçi sayısı 168 milyon olarak açıklanırken 232 milyon kişi ise memleket ve ülkelerini terk etmiş göçmen işçi olarak çalışıyor. Her dakika ise 4 işçi, iş kaynaklı hastalık veya kazalardan dolayı hayatını kaybediyor.

Tüm bu kazaların önüne geçilmesi için işyerlerinin ve işyerlerinde kullanılan tehlike olşturabiliecek her türlü teçhizatın taviz vermeden her yılk periyodik olarak kontrol ve denetiminin yapılması gerekmektedir. Avrupa Birliği’nin 2006/42/EC sayılı Yeni Makine Emniyeti Direktifi esas alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Makina Emniyeti Yönetmeliği gelir. Bu yönetmelik gereğince, makinaların, doğru şekilde kurulup, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen şekilde kullanıldığında, insan sağlığına, güvenliğine ve mallara zarar vermemeleri gerekir. Bu şekilde tasarlanan makinelerin üretimi sırasında uyulması gereken güvenlik koşulları, takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme süreçleri ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların çalışma kriterleri bu yönetmelikte açıklanmaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları denildiğinde ilk akla gelenler, vinçler, kaldırma platformları, forkliftler, caraskallar, araç kaldırma liftleri, transpaletler ve bunların türevleri olan araçlardır. Hemen hemen her iş yerinde bu ve benzeri araçlardan bir veye birkaçı bulunmaktadır.

Makina Emniyeti Yönetmeliği ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğünün beşinci kısım yedinci bölümü, kaldırma makinalarında alınacak güvenlik önlemlerini açıklamaktadır. Ancak bu kuruluşlar, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak bu kontrolleri yapar ve rapor düzenlerler. Akredite olmayan bir test ve muayene kuruluşuna bu kontrollerin yaptırılması bir değer taşımaz.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik muayenelerin, standartlarda başka bir süre belirtilmemişse her yıl yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca yönetmelik kaldırma ve iletme araçları için ilave bazı koşullar da koymuştur:

Yapılan testlerde istenilen sonuçlardan bazılarını örnek vermek gerekirse, kaldırma ve iletme araçları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutacak güçte olmalıdır, vinçler için yapılacak statik deneyde yükün ağırlığı, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olmak zorundadır ve ayrıca bu yüke dayanıklı yük frenleri olmalıdır. Mobil olanlar dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi, ancak gerekli görülürse, ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.  Kapasitesinin altında kullanılan kaldırma araçlarında, işveren tarafından beyan edilen en fazla ağırlık araç üzerinde gösterilmek zorundadır.

Daha detaylı bilgi ve her türlü sorunuza yanıt alabilmek için iletişim adreslerimizi kullanarak uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.