Jenaratör Topraklama Periyodik Muayenesi

Jenaratör Topraklama Periyodik Muayenesi


Topraklama işlemleri, temelinde elektrik şebekesinde oluşacak olumsuz bir durumun çok daha kötü sonuçları olmasını engellemek için yapılır. Üretilen enerji, 3 şebeke üzerinden bize ulaşmaktadır. Bunlar üretim, iletim ve dağıtım şebekeleridir. Bu şebekelerden insan hayatı ve bazı aygıtların korunması için yapılan işleme topraklama denir. Bunu da toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken elektrot gibi bir cisme bağlanmasıyla yapılmaktadır.

Topraklama da düşünmemiz gereken ilk şey, elektrikli cihazları kullanan kişilerin can güvenliğini sağlamak ve cihazlarında zarar görmesini engellemektir. Topraklama, olası elektriksel tehlikeleri önlemek açısından en iyi yöntemdir. Bu aynı zamanda elektrik aracın uzun ömürlü olması açısından da yararlıdır. Elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamak, cihazların tahrip olmasını önlemek ve sistemin toprak katsayısının küçük değerlere düşmesini sağlamaktır.

Elektrik tesisatının akım devresinde bir toprak kısa devresi veya bir toprak kaçağında arıza noktasından toprağa yayılan akım gerilim altında olmaması gereken tesisat kısmında ve toprak kitlesi üzerinde bir gerilim düşümü meydana getirir. Bu da civardaki canlılar için öldürücü olabilir. İşte elektrikli cihazların gövdeleri gibi gerilim altında olmaması gereken yerlerde oluşan gerilimi toprağa iletmek için topraklama yapılır.

Söz konusu elektrik kaçakları ve topraklama olduğunda, jeneratörleride bu gruba katmak gerekir. Neticede jeneratörler elektrik üreten mekanizmalaradır bu nedenle olası elektrik kaçaklarının önüne geçmek amacı ile topraklanması gerekmektedir. Topraklama işlemi ile jeneratörler üzerinde oluşacak arıza akımları direnç ile sınırlandırılmakta ve toprağa iletilmiş olmakta, bu şekilde can ve mal güvenliği sağlanmaktadır. Bu aynı zamanda jeneratör üzerinde gerilimin oluşmasını önlemektedir. Bu yüzden de jeneratörlerin düzenli bakımlarının yaptırılması gerekir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği bu muayeneleri zorunlu kılar. İşyerlerinde kullanılan iş araç ve gereçlerinin, her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması gerekmekte ve uyulması gereken asgari koşullar bu yasal düzenlemelerde yer almaktadır.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ekinde yer alan tablolarda (Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar), jeneratörler, Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner grubunda yer almaktadır.

Jeneratörler için eğer ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemiş ise, yılda en az bir kere periyodik kontrol ve muyanelerinin yaptırılması gerekmektedir. Yönetmeliğe göre elektrik tesisatlarının topraklama periyodik muayeneleri, bu arada jeneratör topraklama periyodik muayenesi mutlaka elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri ya da yüksek teknikerler tarafından yapılmak zorundadır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.