Hidrolik ve Pnömatik Yük Kaldırma Platform Periyodik Muayenesi

Hidrolik ve Pnömatik Yük Kaldırma Platform Periyodik Muayenesi


Sıkıştırılmış havanın kuvvet oluşturmada kullanılması milattan öncelere rastlar. İlkel insan hava körüğü gibi araçlar kullanarak pnömatiğin gündelik hayatta kullanılmasına aracı olmuştur. Ancak endüstriyel anlamda ilk ciddi pnömatik uygulamalar, 19. yüzyılın ortalarından itibaren basınçlı havanın el aletlerinde kullanılmasıyla başlamış ve pnömatik günümüze kadar pek çok farklı çalışma alanında kendine yer edinmiştir.

Özellikle elektropnömatik sistemlerin yaygınlaşması sayesinde pnömatik, seri üretim uygulamalarında ve otomasyonlu üretimlerde ihtiyaç duyulan hatta tercih edilen sistemler arasına girmiştir.

Hidroliğin insanlık tarihinde kullanılması da tıpkı pnömatik gibi milattan öncelere rastlamıştır. Hidrolikte, sıvıların sıkıştırılamama özelliğinden dolayı yüksek çalışma basınçları kolayca sağlanırken buna paralel olarak ağır işler için ihtiyaç duyulan büyük kuvvetler de elde edilmiş olur. Pnömatiğin aksine; hidrolik büyük kuvvetlere ihtiyaç duyulan buna rağmen hassas konumlamanın gerektiği uygulamalar için çok idealdir. Böylelikle sistem için belirlenen hız ve kuvvetler de kademesiz ve hassas olarak ayarlanabilir. 

Hidrolik sistemler, büyük kuvvetlerin gerekli olduğu ve gücün ön planda tutulduğu alanlarda tercih edilebilirken,  pnömatik sistemler ise küçük kuvvetlerin yeterli olduğu, buna karşılık hızlı çalışmanın önemli olduğu alanlarda tercih edilir.

Her iki sisteminde temel prensibi sıkıştırılmış havanın gücünü kullanmak olduğundan dolayı olumsuz durumlarda oldukça tehlikeli olabilecek potansiyelde tehçizatlardır. Sıkıştırılan sıvı veya havanın sızması, bir anda yükün boşalması anlamına gelir. Bu ise çalışanlar ve taşıdıkları yükler bakımında büyük bir tehlikedir. Bu gerçekten yola çıkılarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları grubunda yer alan diğer ekipmanlarda olduğu gibi, hidrolik ve pnömatik yük kaldırma platformlarının, yılda en az bir kere periyodik kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu kontrol ve muayenelerin mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Yönetmelikte açıklandığı şekilde, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmamış kontroller ve düzenlenmiş raporlar geçerli kabul edilmezler.

Yapılacak kontroller öncesinde, daha önce yapılmış kontrollerin raporları istenir ve tespit edilmiş herhangi bir uygunsuzluk varsa, bunların giderilip giderilmediğine bakılır. Arkasından hidrolik ve pnömatik yük kaldırma platformlarının statik ve dinamik kontrolleri, yüklü ve yüksüz performans kontrolleri ve bir dizi muayene ve kontrol işlemi gerçekleştirilir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.