Gürültü ve Titreşim Kontrolleri Muayene

Gürültü ve Titreşim Kontrolleri Muayene


Gürültü, metalden tekstile, madenden inşaata hemen hemen her iş kolundaki iş yerlerinin ortak sorunlarının başında gelir ve insanların işitme sağlığını ve duyusunu olumsuz yönde etkileyen , fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan iş performansını, verimini azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini azaltarak veya yok ederek niteliğini değiştiren, gelişigüzel bir spektruma sahip istenmeyen seslerden oluşan önemli bir çevre kirleticisidir gürültü.

Çevresel titreşim, maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri ve benzeri işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleridir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince ve 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine uyularak, Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, çalışanların, mekanik titreşime bağlı olarak ortaya çıkacak sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları amacı ile asgari gereklilikleri belirlemektedir. 

Ayrıca aynı bakanlık tarafından, yine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine uyularak, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik de, aynı şekilde çalışanların, yüksek gürültüye bağlı olarak ortaya çıkacak sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme kayıplarından korunmaları amacı ile asgari gereklilikleri belirlemektedir.
Her iki yasal düzenleme hükümleri gereğince, çalışanların mekanik titreşimlerden ve yüksek gürültüden korunmalarını sağlamak ve ortaya çıkacak sağlık ve güvenlik risklerinin önüne geçmek için, maruz kaldıkları mekanik titreşim ve gürültü düzeyinin ölçümlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Tüm ölçümleme ve testler uzman bir kadro ile gerçekleştirilmelidir. Bu ölçümlerin ve kontrollerin yılda en az bir defa yaptırılması gerekmektedir. Bu zorunluluk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkardığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde ifade edilmiştir.

Değerlendirme yöntemleri kullanılarak mekanik titreşim ve gürültüye maruziyet seviyesi ile ilgili ölçüm ve değerlendirme sonuçları bir rapor olarak hazırlanır ve kuruluşa teslim edilir. Bu rapor, ileride yapılacak resmi denetimlerde gösterilmek üzere saklanmak zorundadır.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.