Sektörel Haberler

Muayene Kuruluşlarının Yetkinliği Çok Önemli


Muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen testler, ölçümler, analizler ve kontroller, temel olarak iki grupta ele alınmaktadır: fonksiyonel olanlar ve analitik olanlar.

Fonksiyonel test ve muayene çalışmaları, örneğin platform, transpalet, caraskal, mobil vinç veya asansör muayaneleri, muayene kuruluşlarının zaten yürüttükleri faaliyetlerdir. Bu tür faaliyetler TS EN ISO/IEC 17020 standardının kapsamına girmektedir (çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler standardı).

Ancak kimyasal, biyolojik veya metalürjik türden analitik test ve analizler, örneğin ağır metal tayini, yağ miktarı tayini, su içeriği tayini, pH tayini, yoğunluk tayini, viskozite tayini, toplam asitlik tayini veya toplam alkalilik tayini gibi analizler, muayene kuruluşlarının laboratuvar faaliyetleri arasında bulunmaktadır. Bu tür faaliyetler ise TS EN ISO/IEC 17025 standardının kapsamına girmektedir (deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı).

Muayene kuruluşları faaliyet alanlarına bağlı olarak bu iki standarda uygun akreditasyon belgesi almış olmalıdır. Firmamız EUROLAB Laboratuvar A.Ş., her iki yönden de akreditasyon koşullarını sağlamış ve yetki almıştır.

Farklı test ve muayene ihtiyaçlarında, işletmelerin genel ihtiyaç ve beklentilerine karşı ürünlerin kabul edilebilirliğin tespit edilmesi, birçok noktada profesyonel karar gerektirmektedir. Muayene kuruluşları bu açıdan gerekli yeterliliğe ve yetkinliğe sahip olmak zorundadır.

Muayene işlemleri genel olarak karmaşık ve kritik özellikte tek bir ürün veya malzeme için yapıldığı gibi, ürün serileri ile ilgili özel veya genel koşullara uygunluğun belirlenmesi için de yapılmaktadır. Bu çalışmalar, standartlar ve belirlenmiş yazılı dokümanlara ve genel gereklere göre sürdürülmektedir.

Yukarıda sözü edilen akreditasyon standartları bir kalite yönetim sistemini ifade etmez. Ancak herşeye rağmen test ve muayene sonuçlarının doğrulanması açısından, muayene kuruluşlarının kalite yönetim sisteminin belli kriterlerini, örneğin süreçlerin incelenmesini kapsamaktadır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.