Sektörel Haberler

Muayene Hizmetlerinin Kalitesi Giderek Artıyor


Enerji sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sektöründe, maden sektöründe ve sanayinin birçok alanında, bir yandan yeni teknolojiler geliştirilirken bir yandan da yeni üretim yöntemleri ve yeni teknikler uygulamaya girmektedir. Bu bakımdan her yenilik beraberinde yeni ölçüm, test, analiz ve muayene tekniklerini de bir ihtiyaç olarak ortaya koymaktadır.

Birçok alanda muayene hizmetleri veren akredite laboratuvarlar ve test ve muayene kuruluşları, bu yenilikleri takip etmek ve zamanında uygulamaya almak zorundadırlar.

Tamamen yerli sermaye ile kurulan ve EUROLAB Laboratuvar A.Ş., bir yandan yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standart kriterlerini esas alırken, bir yandan da yerli ve yabancı yasal düzenlemelerde yer alan esaslara riayet etmektedir. Daha önemlisi bu faaliyetlerini, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak sürdürmektedir.

Muayene hizmetlerinin kalitesini arttıran temel faktör akreditasyondur. Akreditasyon, üçüncü taraf olan uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından düzenlenen raporların güvenilir, doğru ve geçerli olduğunu kanıtlayan bir kalite altyapısıdır.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş. gibi akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen muayene hizmetleri sonrasında düzenlenen bir uygunluk belgesi, test edilen ürünlerin, uygulanabilir bütün gereklilikleri karşıladığı konusunda tüketicilere güven telkin etmektedir.
Muayene hizmetlerinin kalitesinin bu şekilde artmasında etkili olan faktörler şunlardır:

Akreditasyon zorunluluğu, artık bir çok malzemenin ve üretimi tamamlanmış ürünlerin muayene ve testlerinde aranmaktadır.

Sanayinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren işletme yönetimleri, test ve muayene işlemlerinin önemini kavramışlardır.

Çıkarılan yasal düzenlemeler ve yayınlanan yeni standartlar ile bu alanda yeteri kadar denetim sistemleri kurulmuştur ve işletilmektedir.

İşletmeler artık, belirlenen zaman aralıklarında yapılması gerekli test ve muayeneleri ihmal etmemektedir.

Test ve muayene çalışmaları öncelikle işletmelerin kendi kurdukları laboratuvarlarda yapılsa da bu konuda bağımsız çalışan akredite muayene kuruluşlarının raporları dünyanın her yerinde kabul görmektedir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.