Sektörel Haberler

Doğal Çevrenin Korunması Konusunda Sorumluluk Duygusu Taşıyoruz


Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, geçtiğimiz yirminci yüzyılın başında dünya nüfusu bir buçuk milyar civarında iken bugün altı milyarı geçmiş durumdadır. Bu süre içinde dünya nüfusu dört misli artarken doğal çevreye verilen zararlar geometrik olarak artmıştır. Buna rağmen yakın zamana kadar çevre güvenliği konusunda pek somut bir adım atılmamıştır.

Bugün artık özellikle Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan çalışmalardan sonra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevreye verilen tahribatın boyutları daha iyi anlaşılmış ve bu konuda acilen alınması gereken önlemler belirlenerek öncelikle yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bu konuda en büyük sorumluluk çeşitli sanayi dallarında faaliyet gösteren işletmelere düşmektedir.

Hangi sektörde olursa olsun işletmeler, doğal kaynakların tehlikeli bir şekilde tükenmekte olduğunun, iklim değişikleri yüzünden ekolojik dengenin tahrip olduğunun ve doğal çevrenin ağır hasar gördüğünün farkında olmak zorundadır.

Firmamız EUROLAB Laboratuvar A.Ş., çevre kirliliği konusunda sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve çevrenin korunması konusunda yapılması gerekenlerin neler olduğu, bunların hangi önceliklere sahip olduğu ve etkilerinin ne boyutta olacağı konularında çaba göstermektedir.

Bu bakımdan firmamız öncelikle kendi bünyesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuştur ve standardın gerekliliklerine uygun faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra doğal çevrenin korunması konusunda duyarlılık gösteren ve ISO 14001 standardını uygulayan işletmelere, talepleri doğrultusunda, gerekli belgelendirme çalışmalarını yapmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi, bir mal veya hizmet üreten işletmelerin, faaliyetlerinin başından itibaren bitişine kadar tüm adımlarında, çevresel etkenleri ve boyutları tespit etmesini, gerekli durumlarda kontrol ve iyileştirme çalışmaları yapmasını ve gerekli önlemleri almasını sağlayan bir yönetim sistemidir. Çevre derken işletmelerin faaliyetlerini sürdürdüğü hava, toprak ve su gibi doğal kaynaklar, yeryüzünün bitki örtüsü, insanlar ve diğer canlılar ifade edilmektedir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.