Missio - Visio

Missio - Visio


Alla luetellut kohdat, EUROLAB Laboratory A.Ş. Sertifiointielimen tehtävä on:

 • Hallita eri johtamisjärjestelmien perustamista, joita julkisen tai yksityisen sektorin laitokset ja organisaatiot haluavat perustaa liiketoimintaansa.
 • Näiden tutkimusten aikana tai järjestelmän käytön aikana on tarjottava johdon koulutusta, sisäisen tarkastajan koulutusta, dokumentointikoulutusta ja tilastollisen prosessinohjauksen koulutusta johtamisjärjestelmien ominaisuuksien, ongelmanratkaisutekniikan koulutuksen ja vastaavien jatkuvan parantamisen koulutusten mukaisesti, joita ylimmän johdon ja työntekijöiden vaativat.
 • Tehdä tarvittavat sertifiointitutkimukset sellaisten laitosten ja organisaatioiden pyynnöstä, jotka ovat perustaneet johtamisjärjestelmiä ja varmistaneet niiden kestävyyden.
 • Toteutetaan sertifiointitutkimusten puitteissa tai asiakirjojen saamisen jälkeen suoritettavien hallinnointijärjestelmien tai välitarkastusten aikana suoritettavia tarkastus- ja testaustöitä ja valmistelemaan tarvittavat tutkimukset ja raportit näiden tutkimusten lopussa.
 • Tarjota kokeneita ja koulutettuja johtajia ja työntekijöitä sekä vahva infrastruktuuri, jotta kaikki nämä työt voidaan toteuttaa tarpeen mukaan ja luotettavasti.
 • Ollakseni rehellinen järjestöille, joita huolletaan, ja saada heidän luottamuksensa.

Vizyonumuz


Yllä mainittu ja EUROLAB Laboratory A.Ş. Sertifiointielimen olemassaolon syitä selittävän tehtävän toteuttamiseksi visio on määritelty seuraavasti:

 • Ei vaaranneta luottamuksellisuuden periaatetta sertifiointi-, tarkastus-, testaus- ja koulutuspalvelujen toiminnassa.
 • Säilyttää puolueettomuus ja toimia itsenäisesti tarkastus-, testaus- ja sertifiointitoimien aikana laitosten ja järjestöjen kanssa, jotka ovat palvelleet, ja pysyä objektiivisena tällaisen toiminnan aikana.
 • Kaikissa tarjotuissa palveluissa on noudatettava lakisääteisten määräysten, akkreditointisääntöjen, Euroopan unionin direktiivien ja määräysten sekä kaikenlaisen lainsäädännön alaisia ​​vaatimuksia.
 • Asiakaslähtöisen hallintotavan esittäminen, palvelujen tarjoaminen kaikille asiakkaille tasapuolisissa olosuhteissa ja asiakastyytyväisyyden luominen.
 • Palvella kilpailuolosuhteissa, mutta ilman epäoikeudenmukaista kilpailua ja pitämällä palvelutason korkealla tasolla.
 • Olla dynaaminen organisaatio, joka jatkuvasti parantaa, parantaa ja parantaa itseään kaikissa toiminnoissaan ja palveluissaan, yrittää luoda lisäarvoa ja olla alan johtaja.
 • Olla herkkä ympäristön ja luonnonvarojen suojelemiseksi ja tämän ymmärryksen jakamiseksi järjestöjen kanssa, joita se palvelee.


Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.