periaatteemme

periaatteemme


EUROLAB Laboratory Inc. toimii tiettyjen periaatteiden ja periaatteiden mukaisesti järjestelmän perustamistutkimuksissa, tarkastus- ja sertifiointitutkimuksissa, tarkastus- ja testaustutkimuksissa, joissa se toimii.

TURKCERTillä on seuraavat periaatteet ja periaatteet:

Toimi puolueettomasti

EUROLAB Laboratory Inc., joka kunnioittaa työntekijöitään sekä palvelemiaan laitoksia ja organisaatioita, toimii puolueettomasti ymmärryksellä, joka ei suinkaan ole ennakkoluuloinen. Tämä periaate ei koske vain nykyisiä, vaan myös entisiä työntekijöitä, ja se sisältää kaikkien työntekijöiden kirjalliset lausunnot ja sitoumukset.

Avoimuus

EUROLAB Laboratory Inc. ilmoittaa kaikille laitoksille ja organisaatioille, että se tarjoaa palveluita tai tarjouksia, niiden tarjoamien tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksista, eduista, mahdollisista riskeistä ja osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Työskennellä työntekijöiden valinnassa

EUROLAB Laboratory Inc. välttää käytäntöjä, jotka johtavat epäreiluun kilpailuun henkilöstöön lisättävän henkilöstön valinnassa. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti henkilöstön rekrytoinnissa on sopimus ja vapaa liikkuvuus, mutta silti pyritään rekrytoimaan henkilöstöä keskeyttämättä muiden organisaatioiden palveluita. Se pyrkii myös olemaan rehellinen ja vilpitön ja antaa muiden organisaatioiden pyytämiä tietoja aiemmin työskennelleille työntekijöille.

Epäoikeudenmukaisen kilpailun välttäminen

EUROLAB Laboratory Inc. hyväksyy vapaasti päätetyn ja standardien mukaisen kilpailun kaikkien vaatimustenmukaisuuden arviointialalla toimivien sertifiointielinten välillä. Tästä syystä se yrityksenä huomioi ensin omat intressinsä, mutta sillä välin pyrkii varmistamaan, että luottamus alaan on jatkuvaa, edistää alan kehitystä ja turvata yhteisiä etuja sekä välttää asenteet ja käyttäytyminen, jotka luovat epäreilua kilpailua.

Toimi rehellisesti

EUROLAB Laboratory Inc. pyrkii olemaan rehellinen kaikessa toiminnassaan, olipa kyse sitten tarkastuksista ja sertifioinnista, tarkastuksista ja testauksista tai johtamisjärjestelmien perustamisesta, suhteissaan palvelemiinsa instituutioihin ja organisaatioihin, sidosryhmiinsä ja muihin sertifiointielimiin.

Luotettavuus

EUROLAB Laboratory Inc. lähestyy palvelemiaan laitoksia ja organisaatioita kaikilla toimialoillaan ymmärtäen molemminpuolista luottamusta. Se tarjoaa selkeää, ymmärrettävää ja tarkkaa tietoa palveluistaan ​​ja liiketoimistaan ​​oikea-aikaisesti ja täydellisesti.

Tarjota laadukasta palvelua

EUROLAB Laboratory Inc. pyrkii tarjoamaan laadukasta palvelua kaikilla palvelemillaan alueilla kansallisten ja kansainvälisten standardien, lakien ja Euroopan unionin direktiivien puitteissa. Samalla se huolehtii tarvittaessa yhteistyöstä muiden alan sertifiointielinten ja viranomaisten kanssa.

Asiakasvalitusten vastaanottaminen

EUROLAB Laboratory Inc. perustaa johdosta riippumattoman järjestelmän vastaanottamaan, tutkimaan, arvioimaan ja päättämään palvelemiensa laitosten ja organisaatioiden valitukset ja ehdotukset.

Luodaan terveitä suhteita virallisiin laitoksiin

EUROLAB Laboratory Inc. toimii avoimuuden ja rehellisyyden periaatteiden mukaisesti suhteissaan julkisiin instituutioihin ja organisaatioihin. Se toimittaa tarkastus- ja valvontatarkoituksiin vaaditut tiedot ja asiakirjat lain mukaisesti tarkasti, täydellisesti ja ajallaan.

Herkkä ympäristölle

EUROLAB Laboratory Inc. huomioi yhteiskunnallisen hyödyn kaikessa toiminnassaan, suhtautuu ympäristöongelmiin herkästi sekä tukee sosiaalista ja kulttuurista toimintaa.Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.