Pallet Truck Periodic Inspection

Pallet Truck Periodic Inspection


Nostolaitteiden ryhmässä olevat kuormalavatraktorit ovat laajalti käytetty laite kuorman kuljettamiseksi haluttuun paikkaan pyörällä hydraulijärjestelmän avulla käyttämällä akkua tai työvoimaa. Niiden edessä on kaksi metallihaarukkaa, jotka ovat samanlaisia ​​kuin trukit, ja ne on sijoitettu kuormalavan rakoihin.

Erityisiä saksisia, lyhyitä ja pitkiä haarukkavaunuja löytyy eri tehtäviin. Haarukkatrukit on tarkoitettu kuormien kuljettamiseen, eikä niitä tule käyttää jännitteellisiin kuljetuksiin, ja äkillisiä käännöksiä tulisi välttää, kun kuorma on päällä. Kuormitus tulee suorittaa kuormatun materiaalin ja kuormalavan kapasiteetin ja painopisteen mukaisesti. Muuten kuorma voi kaatua ja vaurioitua.

Raskaita kuormia kantavat kuormalavatrukit voivat vaarantaa työntekijöiden elämän ja omaisuuden turvallisuuden väärän ja valvomattoman käytön tapauksessa. Käytetyt kuormalavatraktorit on siksi tarkistettava säännöllisesti. Ellei lakisääteisissä määräyksissä toisin säädetä, kuorma-autojen säännöllisiä tarkastuksia ja tarkastuksia vaaditaan vähintään kerran vuodessa.

Lavansiirtotrukit tulisi tarkastaa ja tarkastaa valtuutettujen henkilöiden, kuten mekaanisten insinöörien, konetekniikoiden tai korkean teknikoiden, toimesta. Muussa tapauksessa tentti ja valmisteltu raportti katsotaan mitättömäksi. 

Alansa asiantuntijoiden valtuuttamien henkilöiden antamat raportit katsotaan päteviksi myös työ- ja sosiaaliministeriön suorittamissa tarkastuksissa. Suoritettavia tutkimuksia ja tarkastuksia sekä muita kuin lueteltuja raportteja ei kuitenkaan pidetä pätevinä. 

Tarkastus- ja tarkastusmenettelyjen aikana, ellei näissä standardeissa toisin mainita, kuormalavatrukit tarkistetaan, pystyvätkö ne nostamaan turvallisesti ja pysäyttämään vähintään ilmoitetun kuorman 1,25-lattiat. Lisäksi tarkistetaan, onko kuorma-autojen kuorma-jarrut, jotka kestävät tätä kuormaa ja ovat riittävän lujia.

Jos käytetyssä kuormalava-autossa on tarkastuskertomus, nämä raportit tutkitaan ensin. Jos havaitaan, että edellisen ajanjakson aikana reagoidut viat ja virheet eivät ole poistuneet, niiden odotetaan korjaavan ensin. Kuormalavatrukit tarkastetaan sitten visuaalisesti. Mekaaniset ja toiminnalliset ohjaukset suoritetaan. Tarkistetaan, suorittavatko ne odotetut toiminnot kuorman kanssa tai ilman sitä.

Lisätietoja saat asiantuntijatiimiltämme yhteystietojen osoitteista ja puhelinnumeroista ja voit saada vastauksia kaikkiin kysymyksiisi.Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.