RoHS-sertifikaatti

RoHS-sertifikaatti


RoHS-direktiivi on direktiivi, jossa säädetään, että tiettyjä aineita ei ole elektronisissa korteissa tai materiaaleissa. Se koostuu Englannin vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin nimikirjaimista.

27 haitallinen 2003-2002-EY, jonka Euroopan neuvosto hyväksyi tammikuussa 95
aineet, jotka rajoittavat tiettyjen haitallisten elementtien käyttöä elektroniikkatuotteissa. Lyijy, kadmium, elohopea ja bromidiyhdisteet kieltävät ihmisten terveydelle haitallisten aineiden käytön. Tämä asetus julkaistiin toukokuussa 2008 virallisessa lehdessä nimellä EE EEE-asetus de maassamme.

Tällä direktiivillä tiettyjen haitallisten aineiden käytön rajoittaminen otettiin osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä 2013issa. Lyhyesti sanottuna RoHS on ilmaus, jota käytetään rajoittamaan vaarallisia aineita.  

Tämän asetuksen tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Tätä varten tiettyjen haitallisten aineiden käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on rajoitettu. Asetuksessa luetellaan myös hakemukset, joihin ei sovelleta näitä rajoituksia liitteenä olevassa luettelossa. Lisäksi asetukseen sisältyy hallinnollisia, oikeudellisia ja teknisiä määräyksiä tuotujen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valvonnasta. Samoin asetuksessa säädetään myös sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja hävittämistä koskevista periaatteista ympäristöä vahingoittamatta.

Asetuksen liitteenä on sähkö- ja elektroniikkatuoteryhmät sekä yksityiskohtainen luettelo näistä luokista. Asetus kattaa kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet, sähkölamput, kotitalouksien valaistuslaitteet, lelut, viihde- ja urheiluvälineet, myyntiautomaatit, tietotekniikka ja tietoliikennelaitteet.

EU: n tietojen mukaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun arvioidaan muodostavan 4% kaikista jätteistä tai 6.5 miljoonaa tonnia vuodessa. Tämä ei ainoastaan ​​saastuta luontoa, vaan myös estää teknologian virtauksen maailman vähemmän kehittyneille alueille.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi edellyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erillistä keräystä ja kierrätystä. Tässä yhteydessä tuottajien odotetaan suunnittelemaan tuotteitaan arvioimalla hyödyntämis-, kierrätys- ja hajoamismahdollisuuksia sillä perusteella, että ne ovat vastuussa tuotteidensa loppuun saattamisesta.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden mukaan muiden kuin edellä mainittujen kadmiumien käyttöasteiden on oltava alle yhden tuhannesosan valmistusyritysten tuottamissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Kadmiumissa tämä suhde on yksi kymmenestä tuhannesta. Yritykset eivät voi tehdä näitä määriä ylittävää tuotantoa. Näiden suhteiden analysointiin käytetään hyvin erityisiä analyysilaitteita.

Tuottajat ovat myös velvollisia pitämään viiden vuoden ajan tiedot ja asiakirjat, jotka asiakkaille tarjotut tuotteet täyttävät direktiivin vaatimukset. Valmistajien on kerran vuodessa laadittava tuotteilleen vaatimustenmukaisuusvakuutus ja toimitettava ne ympäristö- ja metsätalousministeriölle helmikuun loppuun mennessä.

Tuottajayritykset ovat velvollisia analysoimaan tuottamiaan sähkö- ja elektroniikkatuotteita sen osoittamiseksi, onko edellä kuvattu käyttö rajoitettu tai kielletty. RoHS-sertifikaatti on näiden analyysien tulosten perusteella annettu asiakirja.

Lisätietoja saat asiantuntijatiimiltämme yhteystietojen osoitteista ja puhelinnumeroista ja voit saada vastauksia kaikkiin kysymyksiisi.Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.