Hyvä maatalouskäytäntö

Hyvä maatalouskäytäntö


Hyvien maatalouskäytäntöjen (ITU) periaatteet ja menettelyt maassamme on määritelty virallisessa lehdessä julkaistussa 07.12.2010-julkaisussa ja 27778-numerossa. ITU: n kansainvälisesti hyväksytyt kriteerit toteutetaan GLOBALGAPin sertifiointijärjestelmän ja vaatimustenmukaisuuskriteerien puitteissa.

ITU kansallisella tasolla nykyisessä GLOBALGAP n kehitetty mukautumalla Turkin olosuhteita. Kotimaassamme erityisesti ulkomaisia ​​markkinoita tuottavat tuottajat voivat saada GLOBALGAP-sertifikaatin yhdessä İTU: n kanssa. Tukikelpoisuusvaatimukset ja neuvot
sovelluksia käsitellään kahdessa ryhmässä.

ITU on hallittu maatalous. Sovellusten toteuttaminen kaikkien sovellusten ja rekisteröinnin tarpeisiin
toteutettava. Nämä tiedot; tuotteen tyyppi ja tyyppi, syy (tarve), lannoitteen ja torjunta-aineiden käyttöaika, \ t
määrä, ehdotuksen tekijän ja harjoittajan nimi, hänen pätevyytensä, päivien määrä, jonka jälkeen tuote korjataan, veden laatu ja
Sisältää kaikki kastelun yksityiskohdat.

Näin ollen maatalouden jäljitettävyyden ja kestävyyden periaatteen tärkein osa on täytetty. Analyysi- ja tulosasiakirjat sisältyvät myös tallennusjärjestelmään. Analyysit tehdään valtuutetuissa laboratorioissa. Mikäli yrityksessä ilmenee ongelmia, kuka ja miten viestintä tehdään, määritellään laatujärjestelmässä.

Ensinnäkin maataloustuotannon laatu, ympäristö, jossa maataloustuotanto tehdään, sekä työntekijöiden turvallisuus tuotannossa otetaan huomioon, ja ISO 9001in laadunhallintajärjestelmä, ISO 14001 -ympäristönhallintajärjestelmä ja OHSAS 18001: n työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän standardit ovat käytössä.

ITU edellyttää, että maaperän ja kasvatetun tuotteen ravinteiden vaatimukset määritetään analysoimalla ja lannoitetaan asiantuntijoiden antamien suositusten mukaisesti. Samankaltainen lähestymistapa ruiskutuksessa. Tuotantoalue ja tuote
Lääkkeiden tärkeimmät periaatteet ovat uhkaavien sairauksien tai tuholaisten diagnosointi ja lisensoitujen lääkkeiden käyttö asiantuntija-suositusten mukaisesti. ITU pyrkii vähentämään luontoon ja ihmisten terveyteen kohdistuvaa painetta minimoimalla torjunta-aineiden käytön.

Lyhyesti sanottuna hyvien maatalouskäytäntöjen mukaisesti tuotetut tuotteet, jotka eivät sisällä haitallisia kemiallisia, fysikaalisia ja mikrobiologisia jäämiä, eivät vahingoita ihmisten terveyttä. Samoin tuotanto tehdään vahingoittamatta luonnon tasapainoa ja saastuttamalla ympäristöä, kun vaaditut olosuhteet täyttyvät tuotannon aikana. Samalla varmistetaan maan lakien noudattaminen.

Kaikki nämä tilanteet eivät ole pelkästään hyötyjä, vaan myös tuottajien hyviä maatalouskäytäntöjä koskeva todistus, yritysten kansallinen ja kansainvälinen kilpailukyky kasvaa ja niiden mahdollisuudet päästä uusille markkinoille kasvavat.

Lisäksi kaikkien tuotantolaitosten tuotantohistoria olisi pidettävä ajan tasalla. ITU-todistus lihaksen uusille hakijoille
tiedot ja asiakirjat, jotka liittyvät kaikkiin alalla toteutettuihin maataloustoimiin, olisi laadittava etukäteen, jotta ne kattavat vähintään kolmen kuukauden määräajan tarkastuspäivästä.

Lisätietoja saat asiantuntijatiimiltämme yhteystietojen osoitteista ja puhelinnumeroista ja voit saada vastauksia kaikkiin kysymyksiisi.Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.