Työterveys- ja työturvallisuusanalyysi

Työterveys- ja työturvallisuusanalyysi


Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden tulisi olla tärkein prioriteetti jokaiselle suurelle tai pienelle tilalle, jota kutsutaan työpaikaksi ja jolla on työntekijöitä. Samalla työympäristön tulee olla riittävän hygieeninen. Yrityksen omistajan ja muun valtuutetun henkilöstön vastuulla on varmistaa nämä kaikki.

Kun on kyse työterveydestä ja -turvallisuudesta, monia asioita on tutkittava huolellisesti ja tehtävä määriteltyjen standardien mukaisesti. Asiaankuuluva ministeriö on julkaissut asetuksen työhygienian mittaus-, testaus- ja analyysilaboratorioista.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluu oikeudellisia kysymyksiä ja perusteita laboratorioille, joissa testit ja mittaukset tehdään. Laboratorioiden, jotka suorittavat nämä tutkimukset, on luotava, pantava täytäntöön ja parannettava laadunhallintajärjestelmää akkreditointistandardin mukaisesti hyväksytyissä aiheissa.

Riskinarviointitutkimusten tulosten mukaan laboratoriot, joilla on pätevyystodistus, joutuvat työhygienian mittaamiseen, testaukseen ja analysointiin, ja jos henkilökohtaiset altistumisarvot johtuvat työympäristön ominaisuuksista tai työn aikana tehdystä työstä, työpaikan lääkäri tai työturvallisuusasiantuntijat voivat vaatia , uudelleentestaus ja analyysi olisi suoritettava.

Lähes kaikilla organisaatioilla, joilla on työpaikan asema, koosta riippumatta, on tehtävä työhygienian mittaukset, testit ja analyysit asiaankuuluvan lain mukaisesti vuonna 2012. Näissä testi- ja analyysitutkimuksissa pöly, kemikaalit, melu, tärinä ja vastaavat mittaukset tehdään työympäristöissä. 

Ilmaistaan ​​pääosastoina, tällä alalla toimivat laboratoriot, pölyn mittaus, koko kehon tärinän henkilökohtaisen altistumisen mittaus, lämpömukavuuden mittaus, valaistuksen mittaus, kemiallisten aineiden altistuminen ja ympäröivän kaasun mittaus, henkilökohtainen melulle altistumisen mittaus, työympäristön melumittaus, käsi-käsivarsi Heidän on suoritettava kaikki testit ja analyysit yksittäisissä altistumisen mittauksissa ja tärinän alaluokissa.

Lisätietoja saat asiantuntijatiimiltämme yhteystietojen osoitteista ja puhelinnumeroista ja voit saada vastauksia kaikkiin kysymyksiisi.Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.