Suojaussuojaus

Suojaussuojaus


CENELEC, Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea, joka perustettiin Brysseliin vuonna 1973, kehittää standardit elektroniikka-alan toiminnalle EU: n (Euroopan unionin) maissa ja valvoo kriteerejä näillä markkinoilla. TSE: stä tuli CENELEC-organisaatioiden varsinainen jäsen vuonna 2012.

Lisäksi Genevessä toimiva vanhempi organisaatio International Electronic Committee on tähän mennessä valmistellut noin 5000 standardia, ja CENELEC on ottanut valtaosan näistä standardeista samalla tavalla. Tämä osoittaa, että CENELEC on menossa kohti kansainvälistä muodostumista paitsi EU: ta varten.

Euroopan markkinoilla yritysten, jotka tuottavat sähköenergialla toimivia laitteita ja joilla on elektronisia komponentteja, on testattava, määritettävä tarkasti, missä olosuhteissa nämä tuotteet toimivat turvallisesti, ja ilmoitettava asiasta kuluttajilleen. Näiden luokitusten osoittamiseksi IEC on kehittänyt luokitusjärjestelmän mittaamaan sähköisten tai mekaanisten laitteiden kestävyyttä pölyltä, vedeltä tai ulkoisilta vaikutuksilta. Näin ollen näillä markkinoilla kaupattavien tuotteiden olisi oltava tietyssä määrin.

Euroopan sähköteknisen standardointikomitean (CENELEC) suunnittelemat IP-suojaustasot on kehitetty määrittämään standardit, jotka määrittävät sähkötuotteiden ympäristönkestävyyden. IP-suojausluokissa, jotka yleensä koostuvat 2- tai 3-numeroista, ensimmäisessä luvussa viitataan kiinteiden aineiden ja materiaalien kestävyyteen, toinen nesteisiin ja kolmas mekaanisiin tekijöihin. 

Esimerkkinä IP-luokituksista numero 8 osoittaa, että se on suojattu pitkäaikaiselta upotukselta veteen, 1 osoittaa, että se on suojattu pystysuorasti virtaavalta vedeltä, ja 4 osoittaa, että se on suojattu vedeltä, joka tulee kaikista suunnista. Jotkin suojausluokan tasot on määritetty sähkö- ja elektroniikkatuotteiden käyttöalueista riippuen, esimerkiksi siitä, käytetäänkö niitä rakennuksen sisällä vai ulkopuolella.

Testien suorittamisen jälkeen tuotteille annetaan IP-koodit tulosten mukaisesti, mikä antaa kuluttajille tarkempaa tietoa markkinoidusta tuotteesta. IP-testit suoritetaan valmistajan vakuutuksella sähkö- ja elektroniikkatuotteiden paikkojen ja käyttötarkoituksen mukaisesti, ja määritetään, ovatko tuotteet toivottujen suojausluokkien mukaisia. Nämä testit tehdään laboratorioissa, jotka soveltuvat uusimpaan tekniikkaan.

Lisätietoja saat asiantuntijatiimiltämme yhteystietojen osoitteista ja puhelinnumeroista ja voit saada vastauksia kaikkiin kysymyksiisi.


Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.