Paineenkorotuspaineen testi

Paineenkorotuspaineen testi


Pumppausjärjestelmiä, joissa on automaattinen sylinterimäinen säiliö, joka lisää painetta haluttuun korkeuteen puristamalla matalaa vettä ilmalla, kutsutaan tehostimeksi. Paineistusprosessi suoritetaan säiliön, pumpun ja siihen asennettujen apuelementtien avulla. Tehostusjärjestelmä asennetaan, kun kaupunkiverkon paine ei riitä täyttämään monikerroksisten rakennusten vesitarpeita.

Tehostinjärjestelmissä paineistamisprosessin suorittavat säiliö, pumppu ja niihin kiinnitetyt apuelementit. On erittäin tärkeää tehdä oikeat laskelmat asennusvaiheessa ja tehdä oikea valinta tehostepumpun ja paineistosäiliön suhteen. Booster-järjestelmän muodostavat osat, kuten tehostepumppu, paineenkorotussäiliö, paineenkytkin, tehostepaneeli, painemittari.

Nämä paineella toimivat järjestelmät voivat olla melko vaarallisia väärän asennuksen ja käytön vuoksi. Tarkastuksen ja valvonnan aikana tärkein osa näistä osista on paineenkorotussäiliö. Painesäiliön väärä käyttö tai puutteellinen tai virheellinen käyttö voi aiheuttaa räjähdyksiä ja vaarantaa turvallisuuden sekä aiheuttaa hengen- ja omaisuuden menetyksiä.

On erittäin tärkeää määrittää puutteet ja virheet etukäteen, etenkin paikoissa, joissa yritys toimii. Ennalta määritetyt virheet estävät vaaratilanteiden esiintymisen. Tämän saavuttamiseksi asiantuntijoiden olisi huolellisesti huolehdittava prosessien valvonnasta kaikissa vaiheissa aina tehostamisen tuotannosta sen käyttöönottoon säännöllisestä huollosta ja määräajoin tehtävistä tarkastuksista. Säännölliset tarkastukset ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta vältettäisiin ei-toivotut vaaralliset tilanteet, erityisesti korkeapainekattiloiden tapauksessa.

Jotta painelaitteita voitaisiin käyttää turvallisesti turvalaitteiden kanssa, on syytä testata säännöllisesti korroosiota, tiivistymistä, hankausta, halkeamia, muodonmuutoksia, liitäntäohjausta, lämpötilaa, painetta, puhdistusta, toimintaa. Ministeriön antama asiaa koskeva asetus velvoittaa painekulutustestit ihmisen ja omaisuuden turvallisuuden suojelemiseksi.

Artiklassa, jonka otsikkona on Kap Paine-alukset ja laitokset, hydroporet sisältyvät paineilmasäiliöiden ryhmään. Vahvistinpaineet on testattava vähintään kerran vuodessa, ellei toisin mainita. Paineenkorotuspaineen testit on tehtävä valtuutetuilla testaus- ja tarkastuslaitoksilla tai laboratorioilla. Muuten muokattavissa olevissa raporteissa ei ole arvoa. Nämä raportit pätevät myös työ- ja sosiaaliministeriön tilintarkastajien suorittamiin tarkastuksiin.

Lisätietoja saat asiantuntijatiimiltämme yhteystietojen osoitteista ja puhelinnumeroista ja voit saada vastauksia kaikkiin kysymyksiisi.Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.