GLOBALGAP

GLOBALGAP


Luonnonmukainen maatalous viittaa tuotantojärjestelmään, joka ylläpitää tasapainoa luonnossa, ylläpitää maaperän hedelmällisyyttä, ottaa hallintaan sairauksia ja tuholaisia, takaa luonnossa olevien elävien olentojen jatkuvuuden ja saa optimaalisen tuoton luonnonvarojen ja energian optimaalisen käytön ansiosta. Luonnonmukainen maatalous on lähestymistapa, joka yhdistää ihmisen, ympäristön ja taloudellisesti kestävän maataloustuotannon.

Nykyään perinteisen maatalouden on täytynyt jättää paikkansa uuden sukupolven maatalouskäytännöille. Maataloustuotannossa löydetään joka päivä toinen menetelmä, ja nopeasti kasvavaan maailmaan pyritään ostamaan enemmän tuotteita, joilla on vähemmän energiaa. Tämän kehityksen valossa maat, jotka ymmärsivät, että heidän on otettava vastuu, päättivät, että heidän on yhdistettävä ja asetettava joitain kriteerejä askeleen ottamiseksi.

Tämän lisäksi kansalliset ja kansainväliset organisaatiot, jotka ovat herkkiä tähän asiaan, ovat aloittaneet maataloustuotannon asettamisen tietyille kriteereille ja standardeille. Ihmiset etsivät nyt tietoisemmin tuotteita, jotka ovat taatusti turvallisia elintarvikemarkkinoilla. Elintarviketurvallisuuden alalla elintarvikkeet eivät sisällä luonnotonta ainesosaa tai pitävät nämä ainesosat vaarattomalla tai hyväksyttävällä tasolla, puhtauden ja hygieniaedellytysten tiukka noudattaminen elintarviketuotannossa, ympäristösuhteiden huomiointi elintarvikkeiden eri tuotantovaiheissa, Olisi otettava huomioon monia näkökohtia, kuten hyvinvoinnin ja hyvinvoinnin pitäminen eturintamassa.

Näiden huolenaiheiden perusteella vähittäiskauppiaat, jotka jatkavat kauppaa EU: n markkinoilla, ovat kokoontuneet yhteen varmistaakseen, että asiakkailleen tarjoamat tuotteet ovat turvallisia ja tuotettu kestävyyden periaatteen mukaisesti. Tämä ryhmä, joka aloitti ihmisten tunteiden ja luonnon suojelemisen, perusti myöhemmin Euroopan vähittäiskauppiaiden tuoteryhmän työryhmän 1997iin (Euro Retailer Produce Working Group, EUREP).

Nämä EUREPGAP-teknisen ja standardointikomitean toiminnot levisivät pian ympäri maailmaa ja kukin maa perusti kansalliset järjestelmät. Esimerkiksi ChileGAP Chilessä, ChinaGAP Kiinassa, JGAP Japanissa. EUREPGAP teki sellaisenaan päätöksen 2007issa ja muutti nimensä GLOBALGAPiksi. 

GLOBALGAPin hyväksymiä standardeja ovat kehittäneet kaikki maailman maat. Asetus perustuu myös samoihin periaatteisiin hyvän maatalouskäytännön on julkaistu Turkissa. Hyvä maatalouskäytäntö Tukee maatalouteen liittyvien menetelmien ja tekniikoiden jatkuvaa kehittämistä, joka perustuu vaarojen ehkäisemisen, vaarojen analysoinnin (HACCP) integroidun tuholaistorjunnan ja integroidun viljelytuotannon (ICM) periaatteisiin.

Tuotteessa on hyvä maatalouskäytäntö; ei sisällä kemiallisia, fysikaalisia, mikrobiologisia jäämiä ja tuotetaan saastuttamatta ympäristöä ja vahingoittamatta luonnollista tasapainoa; ihminen, työntekijä ja muut elävät organismit eivät vaikuta negatiivisesti tuotannon aikana; on selvää, että se on sen maan maatalouslainsäädännön mukainen, jossa se tuotetaan ja kulutetaan.

Itse asiassa, kun täytäntöönpano alkoi, tuoreita hedelmiä ja vihanneksia haettiin ensin edellytyksenä EU-maihin saapumiselle. Tällä tavoin tämä asiakirja on Euroopan unionin vähittäiskauppiaiden kuluttajille antama tuotevalvontatakuu. Kuluttajat varmistavat, että kaikki saamansa maataloustuotteet eivät ole vaarallisia puhtauden ja hygienian kannalta ja että tuotannossa ei tuoteta haittaa ympäristölle. 

Maataloustuotteita Euroopan unionin maihin vievillä järjestöillä on velvollisuus hankkia tämä todistus osoittaakseen kuluttajille vähittäiskauppiaan kautta, että niiden tuotteet täyttävät vaaditut edellytykset. GLOBALGAP-todistus on riippumattomien ja riippumattomien organisaatioiden antama todistus, joka osoittaa, että valmistajat täyttävät tarvittavat edellytykset. Se on pakollinen asiakirja tuotteille, jotka tulevat Euroopan unionin markkinoille.

Tämä järjestelmä lisää kuluttajien odotuksia ostamastaan ​​tuotteesta ja kannustaa heitä tekemään tietoisia valintoja. Sama ymmärrys on alkanut kehittyä nopeasti maassamme, ja jotkut suuret vähittäiskaupan yritykset vaativat valmistajilta tuotteita, joilla on GLOBALGAP-sertifikaatti, todisteena asiakkailleen tarjoamiensa tuotteiden luotettavuudesta.

Elintarvikkeiden laadun parantaminen maataloustuotteissa, maataloustuotannon tuottavuuden lisääminen, ekologisen tasapainon suojeleminen ja luonnon suojeleminen, GLOBALGAP-järjestelmän perusperiaatteet ovat luonnonvarojen tehokas käyttö, perinteisten tuotantomenetelmien yhdistäminen nykyisiin tuotantotekniikoihin, tuottajien, kuluttajien ja yhteiskunnan elämänlaadun nostaminen.

He haluavat olla varmoja siitä, että kuluttajilta ostamansa ruoka ei ole kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta kannalta vahingollista, ettei se vahingoita ympäristöä ja luonnollista tasapainoa tuottajaorganisaatioiden tuotantotoiminnan kanssa, että se on tuotettu lainsäädännön mukaisesti ja että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan tuotannossa työskentelevien ihmisten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. 

Näiden perusteltujen kuluttajien odotusten täyttämiseksi GLOBALGAP-järjestelmä on kehitetty maatalouden laatujärjestelmäksi. Se keskittyy kenttätuotantoon ja ottaa käyttöön integroidut maatalousperiaatteet. Se noudattaa HACCP: n riskianalyysi- ja kriittisten valvontapisteiden järjestelmää sekä ISO 9001in laadunhallintajärjestelmää koskevia standardeja elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun osalta. ISO 14001 -ympäristönhallintajärjestelmä on samanaikainen OHSAS 18001in työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän kanssa.

Lisätietoja saat asiantuntijatiimiltämme yhteystietojen osoitteista ja puhelinnumeroista ja voit saada vastauksia kaikkiin kysymyksiisi.

Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.