Electric Lift Periodic Inspection

Electric Lift Periodic Inspection


Teräsköysihissit ovat suosituimpia hissejä, ja sen sijaan, että ne työnnettäisiin alhaalta, ne vedetään ylös ja alas teräsköysillä. Teräsköydet on kytketty hissikammioon hihnapyörien avulla, ja kun nämä pyörivät, myös köydet liikkuvat.

Hissin hihnapyörä on kytketty sähkömoottoriin ja moottorin eteen- tai taaksepäin tapahtuvan pyörimisen mukaan teräsköydet vetävät tai laskevat ohjaamoa. Kela, sähkömoottori ja niitä ohjaava järjestelmä sijaitsevat hissin rungossa. 

Hissikorin ja hissikorin ulkopuolella oleva paino liikkuu pitkin sivuja pitkin hissin kulkureittiä pitkin. Nämä kiskot estävät painon ja ohjaamon kääntymisen edestakaisin. Samaan aikaan nämä kiskot toimivat yhdessä turvajärjestelmien kanssa ohjaamon pysäyttämiseksi hätätilanteessa.

Hissit eivät ole vaarallisia mekanismeja, jos huolto tehdään kunnolla ja säännöllisesti, mutta hissien huolto- ja käyttöohje on annettu niin, että hissit eivät vaaranna ihmisten ja omaisuuden turvallisuutta tietyissä olosuhteissa. Tämä asetus kattaa myynnin, kunnossapidon, määräaikaistarkastukset, takuuehdot ja säännöt, joita on noudatettava huoltopalveluissa.

Hissien käytön, kunnossapidon ja määräaikaistarkastuksen tarkoituksena on varmistaa ihmisten ja / tai lastien kuljetukseen käytettävien hissien käyttö tavalla, joka ei uhkaa ympäristön, ihmisten ja elävien ihmisten terveyttä ja turvallisuutta niiden markkinoille saattamisen ja käyttöönoton jälkeen; käyttö-, huolto- ja vuotuiset tarkastukset.

Lisäksi tarkastushenkilökunnan ilmoittamat tai tarkastushenkilökunnan huomannut epämukavuudet tai jos on epäilyksiä tarkastettavien hissien sopivuudesta tai jos hissit eivät täytä määriteltyjä vaatimuksia, tai jos tahaton kehitys on tapahtunut, tutkimus päättyy välittömästi.

 

Asetuksen (liite 3) huolto, korjaus ja määräaikaistarkastukset on esitetty hissien, nosto- ja kuljetuslaitteiden ryhmässä. Näin ollen tarkastukset ja tarkastukset on suoritettava mekaanikon insinööreillä, koneteknikoilla tai korkean teknikoiden toimesta. Lisäksi valtuutettujen henkilöiden on tarkistettava hissien sähköosat. 

Ennen tarkastuksen aloittamista tarkastusryhmä tarkastaa tarkastettavan hissihuoneen turvatoimenpiteet ja tarkistaa, onko olemassa merkki siitä, että hissi on tarkastettu. Jos yksikköhissit on validoitava, 2014 / 33 / EU Lift -säädöksen liitteessä I olevassa tarkastus- ja testiosassa määritellyt tarkastukset ja testit ja tarvittaessa asiaa koskeva yhdenmukaistettu standardi on sovellettava ja kirjattava asiaankuuluvaan tarkastusvalvontakertomukseen.

Jos hissien vuosittaiset tarkastukset on tarkoitus suorittaa, tiede-, teollisuus- ja teknologiaministeriön tarkastuksia tarkastellaan tiedonannossa olevan tarkistuslistan mukaisesti menettelyistä ja periaatteista, joita A-tyypin tarkastuslaitosten on sovellettava hissien vuosittaisiin tarkastustoimiin. Tarkastusryhmä suorittaa kaikki tarkastukset lopputarkastuksen koulutuksessa ja vuosittaisessa tarkastusvalvontakoulutuksessa hissin valmistushetkellä sovellettavien standardien mukaisesti.

Lisäksi työlaitteiden käyttöön liittyvässä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevassa asetuksessa kuvataan olosuhteet, joita on noudatettava hissien turvallista ja terveellistä käyttöä varten. Näin ollen ihmisen ja kantavien hissien on oltava vähintään kerran vuodessa tarkastettavia, ellei asiaa koskevissa standardeissa toisin säädetä.


Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.