Painelaitteiden hydrostaattiset painekokeet

Painelaitteiden hydrostaattiset painekokeet


Teollisuus- ja kauppaministeriö antoi painelaitedirektiivin (2002/97 / EY) samana vuonna, perustuen 23/97 / EY painelaitedirektiiviin painelaitteille, jotka saatetaan markkinoille EU: n markkinoilla vuonna 23. Euroopan unionin maissa markkinoille saatettavien painetuotteiden on oltava direktiivin kriteerien mukaisia. 

Tuotteita, jotka eivät ole asiaa koskevan direktiivin säännösten mukaisia, ei saa saattaa markkinoille. Nämä säädökset on mukautettu lakiimme Euroopan unionin kanssa yhdenmukaistamisen puitteissa.

Ihmisten terveyden ja työntekijöiden turvallisuuden kannalta paineistetut laitteet ovat vaaroja, jotka voivat jopa aiheuttaa kuolemaan johtavia onnettomuuksia, ellei tarvittavia valvontatoimia suoriteta tai käytetä oikein. Varsinkin teollisuudessa laajalti käytettyjä paineastioita, ellei niitä käytetä oikein, niiden räjähdys aiheuttaa pommivaikutuksen ja vahingoittaa suuresti ympäristöä olevia ihmisiä ja tavaroita.

Valvontaa ei tehdä oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla, halpoja tuotteita on pidetty mieluummin turvallisten tuotteiden sijasta, niitä ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, niitä ei ole tarkistettu päivittäin, kouluttamattomat ihmiset käyttävät niin edelleen. Se voi olla vaarallinen monista syistä, kuten tilanteista, jotka voivat vaarantaa työturvallisuuden. 

Se vaatii paineastioiden hydrostaattisia koepainetestejä, mukaan lukien kaikki oikeudelliset määräykset ja direktiivit. Nämä testit tulisi tehdä painetestausmenetelmiin ja turvallisuuskysymyksiin koulutettujen ihmisten toimesta. Samanaikaisesti kokeita suoritettaessa on välttämätöntä käyttää sopivia testausvälineitä, käyttää kokeisiin sopivia tiloja ja testata ihmisiä, jotka tuntevat kyseisen painelaitteen käyttöohjeet.

Palonsammuttimissa, jotka eivät todennäköisesti ole mahdollisia niiden koon vuoksi, kun ne mainitaan paineistettuina laitteina, se on vaarallinen laite paineistettujen laitteiden luokassa. Jos sammuttimen runko tai ulkopinta täyttää yhden tai useamman seuraavista ehdoista, tälle sammuttimelle ei tarvitse tehdä hydrostaattista painetestiä, se on tuhottava välittömästi:

Jos korjaus tai korjaus tapahtuu juottamalla, hitsaamalla tai vastaavalla menetelmällä
Jos sylinterin rungon ja ulkopinnan hitsit ovat vaurioituneet
Korroosio putkella
Sammuta tulipalo
Ruostumattoman teräksen sammuttimessa, jos käytetään kalsiumkloridityyppistä sammutinta
Sammutinta ei ole käytetty pitkään aikaan

Palonsammuttimille, jotka arvioidaan painelaiteluokassa, on tehtävä hydrostaattinen painetesti vähintään 100 XN vuoden välein. Tässä asetuksessa kuvatut perusteet ja standardit vaativat kuitenkin paitsi säännöllisiä testejä myös asiantuntijoiden suorittamaan hydrostaattisen paineen testit.

Lisätietoja saat painelaitteita koskevista säännöistä tai ota yhteyttä saadaksesi kysymyksiä asiantuntijoiltamme.

Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.