Nosta säännöllistä tarkastusta

Nosta säännöllistä tarkastusta


Se on koneen asettelu, joka koostuu korihytistä, jota käytetään kuormien tai ihmisten laskemiseen ja nostamiseen pystysuorassa matalilta tai korkeilta paikoilta. Hissi on ajoneuvo, jota käytetään kuormien ja ihmisten kuljettamiseen pystysuunnassa. Hissistä on tullut välttämätön työkalu etenkin kaupungeissa. Kaupunkien kasvavien maa-arvojen seurauksena korkeampien rakennusten rakentaminen on tehnyt hisseistä ihmisten pääsyn ylempiin kerroksiin. Rakennuksissa ja tehtaissa on myös kuormia kuljettavia hissejä.

Hissien käyttö ilman määräaikaistarkastuksia on laitonta ja erittäin vaarallista. Jos hissien määräaikaistarkastuksia ei suoriteta, kunnat suljetaan ja suljetaan käyttöön. Hissien huolto suoritetaan kuukausittain hissin yleisen kunnon tarkistamiseksi ja sen puutteiden poistamiseksi. Säännöllinen tarkastus on kuitenkin yksityiskohtainen tarkastus sen määrittämiseksi, onko hissi sopiva käytettäväksi elämän ja omaisuuden turvallisuuden kannalta. Myös hissin säännöllinen valvonta ja huolto tarkistetaan. 

Teollisuus- ja kauppaministeriö antoi hissien huolto- ja käyttöasetuksen 2008-järjestelmässä. Henkilöiden ja lastin kuljettamiseen käytettävien hissien tulisi toimia tavalla, joka ei vaaranna ihmisten, kaikkien elävien olentojen ja ympäristön terveyttä ja turvallisuutta.

Asetus annettiin, jotta voitaisiin määritellä säännöt, joita on noudatettava hissien toiminnan, kunnossapidon, vuotuisten tarkastusten, huolto- ja huoltopalvelujen, takuuehtojen ja huoltopalvelujen valvomiseksi. Tämän säännön mukaan hissit on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, kahden vuoden kuluttua niiden käyttöönotosta. Nämä tarkastukset tehdään hissien käyttäjien elämän ja omaisuuden turvaamiseksi.

Joka vuosi suoritettavat määräaikaistarkastukset suoritetaan mekaanikon insinööreillä tai sähkö-elektroniikan insinööreillä tai henkilöstöllä, joka on koulutettu hissien määräaikaistarkastuksiin.

Toisaalta työterveys- ja työterveysministeriön työterveys- ja työturvallisuuslain perusteella antama työterveys- ja työturvallisuusolosuhteita koskeva asetus sisältää vähimmäisedellytykset, joita on noudatettava työterveyden ja -turvallisuuden kannalta työvälineiden käytössä työpaikoilla.

Lisätietoja saat asiantuntijatiimiltämme yhteystietojen osoitteista ja puhelinnumeroista ja voit saada vastauksia kaikkiin kysymyksiisi.Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.