meistä

meistä


Täysin kotimaisella pääomalla perustettu yritys EUROLAB Laboratory Inc. suorittaa auditointi-, valvonta-, sertifiointi-, tarkastus- ja koulutustoimintaa lukuisten johtamisjärjestelmästandardien mukaisesti sekä tuotesertifiointidirektiiveihin ja -standardeihin perustuen. Se on akkreditoinut kotimaiset ja ulkomaiset akkreditointielimet koskien näitä toimintoja ja saanut tarvittavat valtuutukset ilmoitettuna laitoksena.

EUROLAB Laboratory Inc. Sertifiointielimen toimintaa on mahdollista koota kolmen otsikon alle: sertifiointitutkimukset, koulutuspalvelut sekä tarkastus- ja testitutkimukset.

Sertifiointitutkimukset

Sertifioinnin tarkoituksena on osoittaa riippumaton organisaatio, että organisaatiossa ja organisaatiossa toimiva johtamisjärjestelmä on asiaankuuluvien standardien mukainen ja että se toteutetaan tehokkaasti. Sertifiointi on myös osoitus siitä, että johtamisjärjestelmän standardit kykenevät jatkuvasti toteuttamaan laitoksen tai organisaation ilmoittamia politiikkoja ja tavoitteita. Tällä tavoin sertifikaatin saaneella organisaatiolla on lisäarvoa itselleen.

EUROLAB Laboratory Inc. suorittaa sertifiointitutkimuksia kansallisten ja kansainvälisten valtuutettujen laitosten julkaisemien ja käytäntöön soveltamien standardien sekä lakien, asetusten, asetusten ja vastaavien lakien mukaisesti. Sertifioitavan järjestelmän vaatimuksista ja toimialasta riippuen suunnitellaan ja toteutetaan ennakko- ja kenttätarkastustutkimuksia, ja jos tarvittavat ehdot täyttyvät, myönnetään ja toimitetaan yrityksille järjestelmän sertifikaatti. . Lisäksi sertifikaatin voimassaoloaikana tehdään vuosittaisia ​​määräaikaistarkastuksia yhtiöille.

Sertifiointitoiminnan puitteissa toteutetaan myös tuotteiden, valvontapalvelujen, vaatimustenmukaisuuden tarkastusten ja vastaavien toimien testaus- ja analyysitutkimuksia.

Koulutuspalvelut

On erittäin tärkeää, että ylin johto ja työntekijät ovat tietoisia sekä ennen erilaisten johtamisjärjestelmien perustamista yrityksiin että sen jälkeenkin vakiintuneiden järjestelmien kestävyyden varmistamiseksi. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan erilaisia ​​koulutusohjelmia. EUROLAB Laboratory Inc.:llä on henkilöstöä, jotka ovat päteviä antamaan peruskoulutuksen, sisäisen tarkastajan koulutuksen, dokumentointikoulutuksen ja erityiskoulutukset johtamisjärjestelmän vaatimusten mukaisesti lähes kaikissa johtamisjärjestelmissä. Lisäksi tarjotaan tilastollisen prosessinohjauskoulutusta, ongelmanratkaisutekniikoiden koulutusta ja vastaavia jatkuvan parantamisen koulutuksia vakiintuneiden järjestelmien kestävyyden varmistamiseksi.

Tarkastus- ja testitutkimukset

Johtamisjärjestelmien perustamisen aikana on olemassa erilaisia ​​kokeilumenettelyjä ja mittauksia ja testejä, jotka toteutetaan yrityksen toiminnan yhdenmukaistamiseksi asiaankuuluvien standardien kanssa. LVD-pienjännitekokeet, EMC-sähkömagneettisen yhteensopivuuden testi, puhtaan tilan testit, ilman mikrobiologiset testit, työterveys- ja turvallisuusanalyysi, valaistusmittaus, pölymittaus, melunmittaus, kaasun mittaus, tärinämittaus ovat vain muutamia niistä.

EUROLAB Laboratory Inc. näiden teknisten palveluiden lisäksi kalibroi yritysten tuotannon aikana käyttämiä työkaluja ja laitteita, laatii kalibrointiraportteja, antaa kalibrointitodistuksia, osallistuu mittaus- ja kalibrointilaboratorioihin liittyviin tarjouskilpailuihin maassa tai sen ulkopuolella sekä akkreditoi akkreditoinnista Kalibrointipalveluita tarjoavat laitokset.Se harjoittaa myös toimintaa, kuten



Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.