ISO 14064 kasvihuonekaasujen laskenta- ja tarkastusjärjestelmä

ISO 14064 Kasvihuonekaasujen laskenta- ja tarkistusjohtamisjärjestelmän standardi


ISO 14064-1 tarjoaa yksityiskohtaista tietoa periaatteista ja vaatimuksista kasvihuonekaasuvarastojen suunnittelulle, kehittämiselle, hallinnalle ja raportoinnille organisaation tai yrityksen tasolla. Tämä kansainvälinen standardi sisältää vaatimuksia kasvihuonekaasupäästörajojen asettamiselle, organisaation kasvihuonekaasupäästöjen ja poistumien laskemiselle sekä yrityksen erityisten toimenpiteiden tai toimintojen määrittelemiselle kasvihuonekaasujen hallinnan parantamiseksi. Tämä standardi sisältää myös vaatimukset ja ohjeet varastojen laadunhallinnalle, raportoinnille, sisäiselle tarkastukselle ja organisaation vastuulle todentamistoimista. Kasvihuonekaasupäästöjen laskemista ja raportointia sekä raportointia yritystasolla koskevat ohjeet ja spesifikaatiot ovat ohjeet yhtiötasolla laadittaville kasvihuonekaasuinventaarioille. Siinä esitetään, mitä toimintoja tarvitaan ja mitä sääntöjä kasvihuonekaasuvarastossa syntyy.

ISO 14064-2 keskittyy erityisesti suunniteltuihin kasvihuonekaasuprojekteihin tai projektipohjaisiin toimiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tai kasvihuonekaasujen poistojen lisäämiseksi. ISO 14064-2 sisältää periaatteet ja vaatimukset projektin pääskenaarioiden tunnistamiseksi sekä projektin suorituskyvyn seurannaksi, arvioimiseksi ja raportoimiseksi näiden perusskenaarioiden perusteella ja tarjoaa perustan kasvihuonekaasuprojekteille, jotka on validoitava ja validoitava. Kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten tai poistoparannusten laskemista, seurantaa ja raportointia koskevat ohjeet ja spesifikaatiostandardi ovat opas hanketasolla laadittaville kasvihuonekaasuinventaarioille. TS ISO 14064-2 -standardin tarkoituksena on tarjota vaatimukset ja säännöt hankkeille, jotka on luotu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tai poistamisen parantamiseen.

ISO 14064-3 tarjoaa yksityiskohtaista tietoa periaatteista ja vaatimuksista kasvihuonekaasujen luetteloiden validoimiseksi sekä kasvihuonekaasuprojektien validoimiseksi tai validoimiseksi. Tämä standardi kuvaa kasvihuonekaasujen validointi- tai todentamisprosessia, se määrittelee komponentit, kuten validoinnin tai todentamisen suunnittelun, arviointimenettelyt ja organisaation tai projektin kasvihuonekaasulausekkeiden arvioinnin.

Kaikkien kolmen alastandardin toteuttamisen jälkeen päästöt lasketaan tarkasti, kasvihuonekaasupäästöjä hallitaan strategisesti ja tehokkaasti, standardien asettamia lähestymistapoja ja periaatteita käyttämällä, sitä helpotetaan kasvihuonekaasuprojektien toteuttamisessa ja kehittämisessä. Kasvihuonekaasulaskelmien ja -raportoinnin johdonmukaisuus ja avoimuus lisääntyvät. Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.