ISO 14064 kasvihuonekaasujen laskenta- ja tarkastusjärjestelmä

ISO 14064 Kasvihuonekaasujen laskenta- ja todentamisjärjestelmän sertifikaatti


ISO 14064 -standardissa on yksityiskohtaisia ​​tietoja kasvihuonekaasuvarastojen suunnittelun, kehittämisen, hallinnan ja raportoinnin periaatteista ja vaatimuksista yrityksen tai yrityksen tasolla. Tämä standardi määrittelee kasvihuonekaasupäästörajojen asettamista koskevat vaatimukset kasvihuonekaasujen hallinnan parantamiseksi, organisaation kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja poistamiseksi sekä yrityksen erityistoimenpiteiden tai toimintojen tunnistamiseksi. Tämä standardi sisältää myös vaatimukset ja ohjeet varaston laadunhallintaan, raportointiin, sisäiseen tarkastukseen ja organisaatiovastuuseen todentamistoiminnassa.

ISO 14064 -standardia on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen asianmukaiselle raportoinnille, inventoinnille, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle tai parannushankkeiden kehittämiselle. Tämän kansainvälisen standardointijärjestön (2006) myöntämässä standardissa pyritään vapaaehtoisesti kasvihuonekaasupäästöihin ja sillä on neutraali politiikka.

EU: n päästökauppajärjestelmä (EU ETS) on ensimmäinen ja laajimmin kansainvälinen ohjelma, jonka tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kaikilla aloilla. Se muodostaa perustan Euroopan unionin politiikalle ilmastomuutoksen torjunnassa sallimalla EU: n jäsenvaltioiden ostaa ja myydä päästöjä rajoitetun kiintiön rajoissa.

On olemassa useita kasvihuonekaasujen lähteitä, jotka vapautuvat ilmakehään erityisesti fossiilisten polttoaineiden polttamisen kautta. Ilmastoon vaikuttavien inhimillisten tekijöiden aiheuttamien päästöjen vähentäminen koskee koko yhteiskuntaa. Siksi on otettu käyttöön useita sovelluksia värähtelyjen seurantaan ja vähentämiseen.

Yritykset, jotka ovat perustaneet liiketoimintaansa ISO 14064-kasvihuonekaasujen laskenta- ja todentamisjärjestelmän, haluavat luonnollisesti saada sertifikaatin tästä järjestelmästä. Saadakseen ISO 14064 -kasvihuonekaasujen laskenta- ja todentamisjärjestelmän sertifikaatin, sertifiointilaitoksessa hakevien yritysten tulee vain täyttää sertifikaattilaitokselta hankittava hakemuslomake. Lisäksi kaikki järjestelmän asennuksen aikana valmistetut asiakirjat olisi avattava varmennelaitokselle. Asiakirjoja pyytävien yritysten ei tarvitse toimittaa muita asiakirjoja. 

 Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.