GLP: n hyvä laboratoriokäytäntöjärjestelmä

Mikä on hyvän laboratoriokäytännön järjestelmän sertifikaatti


Riittämätön henkilöstö, puuttuvat tiedot, väärennetyt raportit, luvattomien hyväksymät raportit, kalibroimaton laite, riittämätön arkisto jne. monet ongelmat ovat vaatineet hyvien laboratoriokäytäntöjen kehittämistä. Kaikista näistä ongelmista vastaavan järjestelmän osalta ensimmäinen luonnos alkoi vuonna 1976 ja toteutus (1979 CFR: n osa 21) vuonna 58. 

GLP: n sääntöjä kehitti OECD (Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö) ja julkaisi ensimmäisen kerran 1981issa. Hyvä laboratoriokäytäntö (ILU) on laatujärjestelmä, joka liittyy organisaatioprosessiin ja olosuhteisiin, joissa ei-kliiniset terveys- ja ympäristöturvallisuustutkimukset suunnitellaan, toteutetaan, seurataan, kirjataan, arkistoidaan ja raportoidaan.

EU: n lainsäädännön noudattamiseksi maamme on perustettava "hyvän laboratoriokäytännön" (GLP) laatujärjestelmä ja sovellettava GLP-sääntöjä muissa tutkimuksissa kuin kliinisissä tutkimuksissa, jotka suoritetaan kemikaalien ja tuotteiden turvallisuuden alalla.

Laboratorioiden sertifiointia pidetään luotettavana indikaattorina niiden teknisestä pätevyydestä. Tämä merkitsee laboratorioiden arvostusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Todistuksen vastaanottavan laboratorion toimivalta tunnustetaan virallisesti. 

Laboratoriot, joissa on hyvä laboratoriokäytäntö, tarjoavat luotettavia testaus-, analyysi- ja kalibrointipalveluja asiakkailleen. Näin asiakkaat voivat helposti valita laboratorion.

Hyvän laboratoriokäytännön tarkoituksena on varmistaa teollisuuskemikaalien ja -tuotteiden laatu ja luotettavuus, jotka ovat edellytys luotettavuustestitietojen vastavuoroiselle tunnustamiselle maiden välillä, ja varmistaa testitietojen luotettavuus ja laatu. Lisäksi ihmisten terveys ja ympäristönsuojelu ovat toinen tavoite.

Lisäksi aika, kustannukset ja resurssien säästöt pyrkivät estämään testin toistoja. Lisätietoja saat asiantuntijatiimiltämme yhteystietojen osoitteista ja puhelinnumeroista ja voit saada vastauksia kaikkiin kysymyksiisi.Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.