7 Yıldız Belgelendirme

Turuncu Yıldız - Kalite Yönetimi


Turuncu Yıldız-Kalite Yönetimi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. Turuncu Yıldız Kalite Yönetimi, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgilidir. 
TURUNCU YILDIZ – KALİTE YÖNETİMİ FAYDALARI
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ kuruluşunuzun sektörel görünümünde pozitif olgu oluşturup, itibar sağlayacaksınız,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ pazarlama-satış faaliyetlerinizde sektörünüzdeki rakiplerinizin önüne geçerek pazar kazanacaksınız,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ ile disiplinli bir çalışma yapısı kurarak çalışanlarınızı bilinçli yapıya sokacaksınız,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı ile yönetim sisteminizin ödülü olan Kalite Belgesine sahip olacaksınız,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı ile müşteriye yönelik çalışacak ve müşteriyi memnun edeceksiniz,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı müşterilerin sürekli değişen istek ve beklentilerini sürekli takip etmenize yarayacak ve işletmenizin ömrünü artıracaksınız,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ Müşterilerin iste ve beklentilerine uygun ürün veya hizmet vereceğiniz için doğru yatırımlar yaparak finansmanınıza ve işletmenize zarar vermeyecek ve doğru bir işletme yatırımı ile kara geçeceksiniz,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı müşteri sayınızın artmasına neden olacaktır,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı ile uygun tedarikçiler seçip tedarikçilerinizi standart hale getirebileceksiniz,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı ile tedarikçilerinizi kontrol altına alacak ve sizi de tedarikçi olarak kullanmak isteyen işletmelerin çalışılabilecek standartlarda olmanızı sağlayacaktır,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ Hata ve fire oranlarını minimize ettirecek, yeniden yenide yapılacak işlerin önüne geçeceksiniz,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı ile işletmenizde proses odaklı çalışacak ve tüm sorumluluğu ve iş yükünü sisteme atarak rahatlayacaksınız,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı ile sistematik bir işleyiş kazanacak ürün veya hizmetinizin izlenebilir, şeffaf bir yapıda olmasını sağlayacaksınız,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı ile geçmişe yönelik uygulamalarınızı görebileceksiniz,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı ile görev, yetki ve sorumluluk karmaşasını ortadan kaldırarak uygun bir organizasyon yapısına sahip olacaksınız,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı ile işletmenizde oluşacak uygunsuzlukları tespit edebilir, görebilir, önlem alabilirsiniz,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı ile yeni işletme yatırımına daha güvenli girebilir, mevcut işletmenizde aklınızda kalmadan yolunuza büyüyerek devam edebilirsiniz,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standartı ile doğru analizler, ölçümler, ayarlamalar, değerlendirmeler yapabilirsiniz,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardı ile elde ettiğiniz tüm bilgi ve verileri değerlendirebilir, önlem alabilir ve de genel olarak bir yeni rotaya hükmedebilirsiniz,
TURUNCU YILDIZ KALİTE YÖNETİMİ standardını temel alıp kendi kurumsal standartlarınızı oluşturabilir, tedarikçilerinizi akredite hale getirebilirsiniz.
TURUNCU YILDIZ – KALİTE YÖNETİMİ İÇERİĞİ
1.KAPSAM 
2.ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR 
3.TERİMLER VE TARİFLER 
4.KALİTE YÖNETİMİ 
4.1 GENEL ŞARTLAR
4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
4.2.1 GENEL
4.2.2 KALİTE EL KİTABI
4.2.3 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ
4.2.4 KAYITLARIN KONTROLÜ
5.YÖNETİM SORUMLULUĞU 
5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3 KALİTE POLİTİKASI
5.4 PLANLAMA
5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
6.KAYNAK YÖNETİMİ 
6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2 İNSAN KAYNAKLARI
6.3 ALT YAPI
6.4 ÇALIŞMA ORTAMI
7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 
7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME
7.4 SATIN ALMA
7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU
7.6 İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ
8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 
8.1 GENEL
8.2 İZLEME VE ÖLÇME
8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4 VERİ ANALİZİ
8.5 İYİLEŞTİRME
TURUNCU YILDIZ – KALİTE YÖNETİMİNİ KİMLER ALABİLİR
Kamu yada özel tüm kuruluşlarca alınabilir.
TURUNCU YILDIZ – KALİTE YÖNETİMİ NASIL ALINIR
Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra gerçekleştirilebilmektedir :
1.TEKLİF AŞAMASI : Sistemini kurmuş olarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle Belgelendirme firmalarından fiyat teklifi alır. Belgelendirme firmaları fiyatlarını belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına ve firmanın kapsamındaki tasarım durumlarına göre fiyatlarını belirlemektedirler. Firmanın büyük olması denetim için daha fazla gün ayrılmasını v.b. durumları gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma müracaat eder.
2.MÜRACAAT AŞAMASI : Belgelendirilmek isteyen işletme, müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında  Yönetim Sistemi dokümanlarını ve istenen diğer ek evrakları hazırlayarak müracaatını yapar.
3.DENETİM AŞAMASI: Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün sistem ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) iç prosedürümüz işlemeye başlar.
6.SÖZLEŞME AŞAMASI: Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur. Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde kuruluşumuz tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.
7. BELGE YENİLEME AŞAMASI:  Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi ilk ara denetim yapılarak devam eder, 2. Aradenetim bitmiş ise üç(3) yıl daha devam eder(yeniden belgelendirme sürecine döner).Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.