7 Yıldız Belgelendirme

Turkuaz Yıldız - Çevre Yönetimi


İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetime Turkuaz Yıldız-Çevre Yönetimi adı verilir.
Ürünün, ham maddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden bir standarttır.
Özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.
TURKUAZ YILDIZ – ÇEVRE YÖNETİMİ FAYDALARI
Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.
Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
İş yeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.
TURKUAZ YILDIZ – ÇEVRE YÖNETİMİ İÇERİĞİ
1.KAPSAM 
2.ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR 
3.TERİMLER VE TARİFLER 
4.ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARI 
4.1 GENEL ŞARTLAR 
4.2 ÇEVRE POLİTİKASI 
4.3 PLANLAMA 
4.3.1 ÇEVRE BOYUTLARI
4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR
4.3.3 AMAÇLAR, HEDEFLER VE PROGRAM/PROGRAMLAR
4.4 UYGULAMA VE FAALİYETLER 
4.4.1 KAYNAKLAR, GÖREVLER, SORUMLUK VE YETKİ
4.4.2 UZMANLIK, EĞİTİM VE FARKINDA OLMA
4.4.3 İLETİŞİM
4.4.4 DOKÜMANTASYON
4.4.5 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ
4.4.6 FAALİYETLERİN KONTROLÜ
4.4.7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE
4.5 KONTROL ETME 
4.5.1 İZLEME VE ÖLÇME
4.5.2 UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.5.3 UYGUNSUZLUK, DÜZELTİCİ FAALİYET VE ÖNLEYİCİ FAALİYET
4.5.4 KAYITLARIN KONTROLÜ
4.5.5 İÇ TETKİK
4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
TURKUAZ YILDIZ – ÇEVRE YÖNETİMİNİ KİMLER ALABİLİR?
Uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen kuruluşlar için neredeyse bir prestij gibi algılanmaya başlanan Turkuaz Yıldız-Çevre Yönetimini başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.
TURKUAZ YILDIZ – ÇEVRE YÖNETİMİ NASIL ALINIR
Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra gerçekleştirilebilmektedir :
1.TEKLİF AŞAMASI : Sistemini kurmuş olarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle Belgelendirme firmalarından fiyat teklifi alır. Belgelendirme firmaları fiyatlarını belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına ve firmanın kapsamındaki tasarım durumlarına göre fiyatlarını belirlemektedirler. Firmanın büyük olması denetim için daha fazla gün ayrılmasını v.b. durumları gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma müracaat eder.
2.MÜRACAAT AŞAMASI : Belgelendirilmek isteyen işletme, müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında  Yönetim Sistemi dokümanlarını ve istenen diğer ek evrakları hazırlayarak müracaatını yapar.
3.DENETİM AŞAMASI: Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün sistem ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) iç prosedürümüz işlemeye başlar.
6.SÖZLEŞME AŞAMASI: Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur. Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde kuruluşumuz tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.
7. BELGE YENİLEME AŞAMASI:  Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi ilk ara denetim yapılarak devam eder, 2. Aradenetim bitmiş ise üç(3) yıl daha devam eder(yeniden belgelendirme sürecine döner).Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.