İyi Tarım Uygulamaları

Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları


Ülkemiz sahip olduğu toprak, iklim ve su şartları ile tarımsal faaliyetler için son derece avantajlı potansiyele sahiptir. Buna karşılık, üreticilerimizin atalarımızdan kalma üretim metotlarıyla üretimi uygulamaları ve buna bağlı kalarak ta teknik hizmet almak hususundaki isteksizlikleri tarımsal üretimimizde birtakım problemler meydana getirmiştir. Özellikle bilinçsiz zirai ilaç çalışmaları, tarımsal ürün ihracatımızda kalıntı problemi yaşamamıza sebebiyet vermiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2004 yılında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik yayınlamıştır. Bu yönetmelik, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin yapılması amacı ile çıkarılmıştır. Aynı zamanda doğal kaynakların korunması ve tarımsal faaliyetlerin izlenmesi ve sürdürülebilmesi için de hükümler taşımaktadır. Hedeflenen güvenilir tarımsal ürünlerin piyasaya sunulabilmesidir.

Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları koşullarının, başta tarım danışmanlarımız gelmek üzere, tüm sektör personelleri tarafından kabul görüp, doğru biçimde yapılması ve uygulatılması, ülke tarımımızın geleceği konusunda büyük önem teşkil etmektedir. İyi Tarım Uygulamaları konusundaki yaşanan gelişmeler sonucunda başta meyve-sebze üretimimiz gelmek üzere, tarımsal üretimimizin tamamı ve ihracatımız iç ve dış pazar sahasında rekabet şansını yakalayacaktır. Dış pazara güvenli ürün verilirken, ülkemiz insanının da güvenilir ve sağlıklı ürün tüketmeleri bu şekilde sağlanacaktır. İyi Tarım Uygulamaları hususunda ülkemizin ihtiyaç duyulan ilerlemeyi sağlaması, meslekte çalışan üreticilerin ve ziraat mühendislerinin konu hakında bilgilendirilmeleri ve eğitimleri ile mümkün olacaktır.

Yönetmeliğin kapsamına, iyi tarım uygulamalarının genel kuralları ve kontrol ve belgelendirme sistemi de girmektedir. Ayrıca tarımsal üretimde taraf olan resmi makamların, üretici kuruluşların, kontrol ve belgelendirme kuruluşlarının, denetçilerin ve iç denetçilerin görev ve sorumlulukları da girmektedir.
Genel kurallara göre, İyi Tarım Uygulamaları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen uygunluk kriterleri ve kontrol noktalarına tabidir. Denetim ve belgelendirme çalışmaları da bu Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluşlar tarafından yapılır. Bu kuruluşlar ise TS EN 45011 Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler’e göre tespit edilir.İyi Tarım Uygulamaları’na göre, hem yetiştirilen ürünün besin maddesi ihtiyacının hem de toprağın kalitesinin analizlerle belirlenmesi gerekir ve gübreleme ve ilaçlama, öneriler doğrultusunda yapılmak zorundadır. İyi Tarım Uygulamaları sistemi, mümkün olduğunca az zirai ilaç kullanımını hedeflemektedir.

Tarımsal üretimin, ihtiyacın karşılanmasına yönelik olması ve bütün uygulamaların kayıt altında olması esastır. Bu kayıtlar, ürünün çeşidi, kullanılan zirai ilacın ve gübrenin neden uygulandığı, ne zaman uygulandığı, ne miktar kullanıldığı, uygulanmasına kimin karar verdiği ve bu konudaki yetkinlik seviyesi, ürünün ne kadar sürede toplanacağı, sulama ihtiyacı ve su kalitesine kadar bütün detayları içerir.

Bu şekilde tarımda izlenebilir olma ve sürdürülebilir olma ilkeleri yerine getirilmiş olur. Bu arada ürün üzerinde yapılan analizler ve sonuç belgeleri de kayıt altında olmalıdır. Bu analizlerin yetkili laboratuvarlarda yapılması gerekmektedir.


Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.