RoHS Belgesi

RoHS Standart Kapsamı Neleri İçerir


İlk versiyonu 2003 yılında yayınlanan RoHS direktifi, zararlı elementler ve kimyasal maddelerin üretimde kullanılmaması konusunda yükümlülükler getirir. AB ülkelerinde yürürlükte olan RoHS direktifleri, 2013 yılında tekrar güncellenmiştir.

Pazar gözetim ve kontrolünü artırmak ve güçlendirmek, ürün uygunluk değerlendirmesini güçlendirmek ve CE işaretinin güvenilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen Yeni Yasal Çerçeveyi oluşturan iki uygulama bulunmaktadır: 

- 765/2008/EC sayılı ürünlerin pazara sunulmasına dair akreditasyon ve pazar gözetimine ilişkin tüzük
- 768/2008/EC sayılı ürünlerin pazara sunulmasının genel çerçevesini oluşturan karar

Yeni Direktif (RoHS 2), eski direktifin (RoHS1) kapsamındaki 8 kategoriye ek olarak 3 yeni kategori daha dahil ederek EEE’lerin tamamını kapsamına almıştır. 8 kategorideki EEE’lere uygulanan RoHS 2, yeni kategorilere ise aşamalı süreç dahilinde uygulanacaktır. 

Birinci direktifte yer alan ve insan sağlığı ve çevre koşulları açısından tehlike yaratan element ve kimsayal maddeler ile ilgili kısıtlamalar devam etmektedir.  RoHS direktifinin birinci versiyonu sekiz kategoriyi kapsamı içinde almıştı. RoHS direktifinin yeni versiyonu bu kategorilere üç yeni kategori daha eklemiş ve elektrik ve elektronik eşyaların tamamı kapsam içine alınmıştır.

Kapsamdaki ürün kategorileri şu şekildedir ;

1.Büyük ev aletleri
2.Küçük ev aletleri
3.IT ve telekomünikasyon eşyaları
4.Tüketici eşyaları
5.Aydınlatma cihazları (ampuller ve avizeleri dahil edildi)
6.Elektrikli ve elektronik araçlar
7.Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları
8.Tıbbi cihazlar (22 Temmuz 2014)
– In-vitro diagnostik tibbi cihazlar (22 Temmuz 2016)
9.İzleme ve kontrol aletleri (22 Temmuz 2014)
– Endüstriyel izleme ve kontrol aletleri (22 Temmuz 2017)
10.Otomatik dağıtıcıları
11.Yukarıdaki kategorilerin kapsamına girmeyen diğer EEE’ler (23 Temmuz 2019)

Aşağıda kısıtlanan maddeler yer almaktadır. Sıralanan maddelerin Kadmiyum hariç hepsinin en yüksek sınırı yüzde 0.1 'dir. Sadec kadmiyum 'un izin verilen en yüksek sınırı yüzde 0.01 'dir.

1.Kurşun (Pb)               
2.Civa (Hg)                     
3.Kadmiyum (Cd)             
4.Artı 6 değerlikli Krom (Cr6+) 
5.Polibromürlü bifenil (PBB) 
6.Polibromürlü bifenil eterin (PBDE) 
7.Bis (2-etilheksil) fitalat (DEHP) 
8.Butil benzil fitalat (BBP) 
9.Dibutil fitalat (DBP) 
10.Diizobutil fitalat (DIBP)

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.