RoHS Belgesi

RoHS Direktifi Temel Prensipleri Nelerdir


İçeriğinde zararlı elementler ve kimyasal maddeler kullanan ürünlerin üreticilerini,  çevre ve insan sağlığı konusunda duyarlı olmaya zorlayan RoHS sistemi, birçok kez güncellenmiştir. 2003 yılından ilk kez ortaya çıkan bu direktiflerde, 10 yıl sonrasında önemli değişikliklere gidilmiş ve yeniden güncellenmiştir.

RoHS, REACH Tüzüğü ve New Legislative Framework (yeni yasal çerçeve) olarak adlandırılan yönergelere uyum amacıyla güncellenmiştir. Yeni Yasal Çerçeve ile getirilen düzenlemeler ağırlıklı olarak iki konuda toplanmıştır. Bunlar ürünlerin pazara sunulmasına dair akreditasyon ve pazar gözetimine ilişkin tüzük ve ürünlerin pazara sunulmasının genel çerçevesini oluşturan karardır.

İlk versiyonda eklenmeyen bazı kimyasalların eklenmesi, ve bunlarla ilgili diğer konuların belirlenmesi noktasında devreye giren REACH, nispeten yeni bir AB mevzuatıdır. RoHS gibi, REACH 'te insan sağlığı ve çevre konusunu odağına yerleştirmiş ve bu alanı korumak için kimyasal madde kullanımını kısıtlamak üzere geliştirilmiştir.

RoHS direktifi prensipleri

Odağına insanı yerleştiren RoHS direktiflerinin ilk prensibi taibiki de insan ve insan sağlığını korumaktır. Hali hazırda kullanılan elektronik cihazların çoğunda insan sağlığını kısa ve uzun vadede etkileyecek pek çok zararlı element ve maddeleri içermektedir.

Kurşun, solunum yoluyla veya sindirim yoluyla insan vücuduna girmekte ve çeşitli sağlık sorunları yaratmaktadır. Özellikle kurşun, insan vücudunda en fazla merkezi sinir sistemini etkilemektedir. Böbrekler ve üreme sistemleri de kurşunun zehirli etkisi ile tahrip olmaktadır. Sadece kurşun değil, RoHS direktifinde adı geçen diğer elementler ve kimyasal maddeler de insan sağlığını tehidt eder niteliktedir.

Direktifin bir diğer prensibi çevreyi korumaktır. Dünyada her geçen gün elektronik atık büyümekte ve bunları çoğunluğu zararlı elementler ve kimyasal maddeler içermektedir.

Özellikle direktifte adı geçen elementler ve kimyasalları içeren elektrikli ve elektronik cihaz atıkları, dünya genelinde en fazla artış gösteren kentsel atık grubudur. Elektronik atıkların yıllık artış hızı, toplam atık miktarındaki artış hızından üç kat daha yüksektir. Bu artışın yanında elektrikli ve elektronik atıklar, bileşenleri yüzünden daha büyük bir önem taşımaktadır.

Geri dönüşüm konusunuda odağına yerleştiren RoHS, uygun geri kazanım yöntemlerinin kullanılmaması durumunda bu atıklar çevre için inanılmaz tehlike oluşturmaktadır. RoHS direktifi bu anlamda çevreye ve insan sağlığına zararlı olan maddelerin kullanımına sınırlama getirmiş ve elektrikli ve elektronik eşyaların geri kazanımını zorunlu tutmuştur.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.