RoHS Belgesi

RoHS Belgesini Kimler Alabilir


Tüketiciyi ve çevreyi odak noktasına alan RoHS direktifleri, firmaların bu konuda hiçbir taviz vermeden üretim yapmasını garanti altına almayı amaçlar. Sadece Avrupa değil Uluslararası arenada da kabul görmüş RoHS direktifleri, firmalar için zararlı element ve kimyasal madde kullanılmamasını gerektirirken aynı zamanda, tüketici açısından, elektronik ürün tercihlerinde bilinçli davranlamları algısını yaratır. 

RoHS direktiflerinin birincil önceliği, üretimi yapılan ürünün içeriğinde zararlı elementlerin kesinlikle kullanılmaması yada belirlenen güvenli sınırın üzerine asla çıkılmamasıdır. Kurşun, civa, krom, kadmiyum ve benzeri insan sağlığını tehdit eden elementler içeren, elektrikli ve elektronik araçların üretiminde, bu elementlerin ancak izin verilen değerler altında kalmak koşulu ile kullanılmasına izin veren bir sistemdir. 

Ürettikleri ürünlerin içerisinde bu gibi zararlı element ve kimyasal madde kullanan firmalar, RoHS belgesi talep edebilirler. Bunun için öncelikle akredite bir laboratuvara ürünleri ve ürünün parçalarını test ve analiz ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu elementler ürün üzerinde aranır ve eğer kullanılan miktar belirlenen değerlerin içinde kalıyorsa onay verilir.

Arkasından üretici firmalar laborotuvar sonuçlarını da içeren bir teknik dosya hazırlayarak bir belgelendirme kuruluşundan RoHS Belgesi talep ederler. Belgelendirme kuruluşları da, teknik dosya üzerinden gerekli incelemeleri yapar ve firmanın belge almayı hak ettiğine ikna olursa belgeyi edinebilirler.

Üretim aşamasından ürünlerinde ve ürünü oluşturan parçalarında, kurşun, civa, kadmiyum, artı değerli krom, polibromürlü bifenil ve polibromürlü bifenil eterin kullanan tüm firmalar, teorik olarak RoHS belgesi alabilirler.

Bahsedilen elementler örnek oluşturması açısından belirtilmiştir. Ancak sayılamayacak kadar çok sayıda zararlı element ve kimyasal madde vardır. Bu elementleri kullanarak üretim yapan bütün işletmeler önce bir laborotuvardan rapor alabilir ve arkasından bir belgelendirme kuruluşundan RoHS belgesi talep edebilir. 

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.