RoHS Belgesi

RoHS Belgelendirme Sistemi Nasıl Kurulur


Günlük hayatta sürekli kullandığımız çoğunluğu elektronik birçok ürünün içeriğinde yasaklanmış yada kısıtlanmış elementlerin olup olmadığını gösteren RoHS belgesi, belli test ve analizler neticesinde verilir. Üreticinin üretimini yaptığı her ürünün ve parçalarının ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.

RoHS, AB ülkeleri ve dünyanın birçok ülkesininde kabul ettiği bir sistemdir. Bu belgeye sahip olmak işletmenin duyarlı ve bilinçli bir işletme olduğunu gösterir. RoHS belgesine sahip olan firma tüm testlerden olumlu sonuç almış güvenilir bir firmadır.

RoHS direktifleri, çevreye ve insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasal madde ve elementlerin, elektrikli veya elektronik ürünlerde hiç kullanılmamasını, eğer ki kullanılmak zorundaysa belirlenmiş değerlerin üzerine çıkılmamasını şart koşar.

Ayrıca direktif, atıklar konusunda da sorumluluklar belirler. Üretimden sonasından oluşacak zararlı atıkların, çevreye için tehlike yaratmadan geri kazanılması veya bertaraf edilmesiyle ilgili direktifler sunar.

RoHS sisteminde bulunan tüm direktifleri yerine getiren firmalar, akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşundan, belge talebinde bulunabilirler. Üretimde bu elementlerin bir veya birkaçını kullanan tüm firmaların, bu konuda yüksek duyarlılık göstererek bu belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Zaten ulusal yada uluslararası arena a faaliyetlerini sürdürmek açısında da buna son derece ihtiyaçları vardır.

Belgelendirme aşamasına geçmek isteyen üreticiler, akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşuyla irtibata geçerek detaylı bilgileri alıp sürece başlayabilirler. Ancak süreci kısaca anlatmak gerekirse, öncelikle akredite olmuş bir laboratuvarl görüşülmelidir. Çünkü asıl işlemler orada yapılacaktır.

Akredite olmuş bir laboratuvarla anlaşmaya varıldığında, üretimi yapılan ürünler ve bunların parçaları laboratuvara incelenmek üzere gönderilir. Daha sonra laboratuvar ortamında yapılan testler ve analizler neticesinde teknik bir rapor hazırlanır.

Tüm bu işlemlerin sonunda laboratuvar firmanın ürünleriyle ilgili bir karar verir., RoHS direktifinin kullanımını yasakladığı veya kullanılması için maksimum değerler verdiği maddeler aranır. Direktifte tanımlanan elemenler veya kimyasal maddelerin kullanım oranlarının, olması gereken aralıklarda olup olmadığı analiz edilir.

Son olarak bir rapor çıkarılır ve bu raporda nihai karar verilir. Bundan sonra teknik dosya ile birlikte bir belgelendirme kuruluşuna başvurularak RoHS Belgesi talep edilir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.