OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi temel olarak 5 prensibin etrafında şekillenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi politikası:

Kuruluşun üst yönetimi tarafından onaylanmış bir politikası bulunmalıdır.

Planlama:

Tehlikelerin ortaya konması, risklerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerinin alınması için işlemler belirlenmeli ve yazılı iş süreçleri oluşturulmalıdır.

Uygulama ve işletme:

Kontrol edilmesi ve önlem alınması gereken noktalardaki risklerle ilgili uygulama ve faaliyetleri tanımlamalıdır. Acil durumlara hazırlıklı olmak için planlar yapılmış olmalıdır.

Kontrol etme ve düzeltici faaliyetleri yapma:

Sistem performansı düzenli olarak izlenmeli ve ölçülmeli, gerektiği zaman düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmalıdır. Her durumda risk değerlendirmeleri yapılmış olmalıdır. Sistem belli aralıklarla iç tetkike tabi tutulmalıdır.

Yönetimin gözden geçirmesi:

Kuruluşun üst yönetimi sistemi belli aralıklarla gözden geçirmelidir.

OHSAS 18001 standartları, kalite, çevre, güvenlik veya mali yönetim gibi diğer yönetim sistemlerine özel koşulları karşılamaz. Ancak kolayca bu sistemlerin standartları ile uyumlu hale getirilebilir. Entegrasyonu oldukça kolaydır. OHSAS 18001 standartlarında objektif olarak değerlendirilebilecek koşullar bulunmaktadır. Ancak sistemin doğru çalıştırılması için, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi politikasında taahhüt edilenlerin ötesinde, ayrıca yasal düzenlemelere uygun olması gerekmektedir.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.