OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Kapsamı Neleri İçerir


Genel şartlar

Kuruluştan beklenen, OHSAS 18001 standartlarında yer alan koşulları karşılayacak şekilde bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurup çalıştırmasıdır.

İş sağlığı ve güvenliği politikası

OHSAS 18001 standartlarını kurup çalıştırabilmek için kuruluşun, üst yönetim tarafından onaylanmış ve açıklanmış bir politikası olmak zorundadır. Bu durum üst yönetimin de sisteme inandığının ve desteklendiğinin göstergesidir.

Uygulama ve çalıştırma

Sistem kurulduktan sonra en büyük sorumluluk artık üst yönetimdedir. Kuruluş, sistemin çalışması sırasında kontrol edilmesi ve önlem alınması gereken noktalardaki risklerle ilgili uygulama ve faaliyetleri tanımlamış olmalıdır. Ayrıca acil durumlara hazırlıklı olmak açısından harekete geçme planlarına da sahip olmalıdır.

Kontrol ve düzeltici faaliyet

Sistemin performansı düzenli aralıklarla izlenmeli ve ölçülmelidir. Herhangi bir şekilde düzeltici ve önleyici faaliyet gerektiğinde, uygulamaya geçilmeden önce mutlaka yeniden risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Sistemin bütün kayıtları saklanmalı ve belli aralıklarla kontrol edilmelidir. 

Yönetimin gözden geçirmesi

Sistemin sağlıklı yürümesi için en önemli noktalardan biri, sistemin üst yönetim tarafından belli aralıklarla gözden geçirilmesidir. Sistemin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği ancak bu şekilde sağlanabilir.

Planlama

Burada en önemli iki konu tehlike analizlerinin ve risk değerlendirmelerinin yapılması gerektiğidir. Tehlikelerin ne olduğu ortaya konacak, riskler tespit edilecek ve bunları önlemeye yönelik yapılacak işlemler ve süreçler dokümante edilecek. Bu arada kuruluşun uymak zorunda olduğu yasal düzenlemeleri nasıl karşılayacağı da dokümante edilecektir. Her türlü faaliyet için işçi sağlığı ve iş güvenliği hedefleri belirlenecektir.


Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.