OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur


OHSAS 18001, bir İş Sağlığı ve Güvenliği standartıdır. İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki risk kontrolleri ve performanslarını arttırmaları için oluşturulmuştur. OHSAS 18001 standardı, işyerindeki olası tehlikeleri ve bu tehlikelerin şiddetini belirleyip değerlendirerek, risk-kontrol faktörlerinin önleyici önemini belirtir.

Adım adım listeleyecek olursa sistemin kurulma aşamaları şu şekildedir:

Kuruluştaki en tepeden an alt seviyedeki çalışanlara kadar herkese işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi
Kurluşta İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi yapısının kurulması
Üst yönetim tarafından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi için politikanın tespit edilmesi ve duyurulması
Tehlike analizlerinin ve risk değerlendirmelerinin yapılması
Risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hedeflerinin oluşturulması
Sistemin çalıştırılması ile ilgili görev ve yetkilerin tespit edilmesi
İşçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürlerinin oluşturulması
Acil durum planlarının çıkarılması
Sistem performans ölçüm ve izleme yöntemlerine karar verilmesi
İşyeri kaza ve uygunsuzluk raporlama sisteminin tespit edilmesi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanması
Kuruluş iç denetim ekibinin kurulması ve iç denetçi eğitiminin verilmesi
İç denetimlerin yapılması ve raporlanması
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.