OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir


OHSAS 18001 Sağlam iş sağlığı ve güvenliği politikaları çalışanlar için zorunludur, ama müşterileriniz ve diğer paydaşlar içinde de giderek daha çok önem taşımaktadır. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgelendirmesi kuruluşunuzun çalışanların sağlık ve güvenliği konusunda kararlılığının güçlü bir belirtisidir.

Kuruluşların hangi sektörde olduğunu ve hangi büyüklükte olduğuna bakılmaksızın uygulanabilir özelliktedir. Çalışanlarının, müşterilerinin ve yakın çevresindeki insanların sağlık ve güvenlik ile ilgili risklerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere bir sisteme sahip olmak isteyen her kuruluş İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurabilir.

 

OHSAS 18001 belgelendirmesi kuruluşların operasyonel sağlık ve güvenlik risklerini yönetmelerini ve performansı iyileştirmelerini sağlar. OHSAS 18001 standardı, kalite, çevre ve diğer yönetim sistemleri gibi, ticari faaliyetlerinizde gereken temel yönetim sistemlerinden biridir. İşyerinde yaralanmaları önleyerek, işletmenizin doğrudan ve dolaylı maliyetleri azaltmasına yardım eder. OHSAS 18001 standardında uyarak, işletmenizin tüm paydaşlarını, çalışanlarını, tedarikçilerini ve müşterilerini risklerden korursunuz. 

OHSAS 18001, ayrıca kuruluşunuza aşağıdaki konularda oldukça fayda sağlar. 

Önceden alınacak tedbirler sayesinde işletmeyi tehlikeye sokacak patlama, yangın, makine arızaları ve benzeri durumların önüne geçmek
Olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının önünde geçmek
Çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, kuruluşta rahat ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak
Bu sayede çalışanların motivasyonunu yükseltmek ve çalışan katılımını artırmak
İş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden ortaya çıkan üretim ve iş gücü kayıplarını düşürmek
Bu sayede maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak
Yasa ve yönetmeliklerle düzenlenen yasal mevzuata uyum sağlamak
Resmi makamlara karşı, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlamak
Sektördeki rakiplere karşı üstünlük sağlamak
Müşteriler karşısında duyarlı ve sorumlu bir kuruluş imajı yaratmak

Görüldüğü gibi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, hem resmi otoritelere karşı, hem rakiplere karşı hem de müşterilere karşı belli bir üstünlük yaratmaktadır. Üstelik bu sistem, Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi gibi standartlara kolayca entegre olabilme özelliğine de sahiptir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.