OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır


OHSAS 18001 belgesi, iş sağlığı ve güvenliğini yönetmenize, riski en aza indirmenize, saygınlığınızı korumanıza ve işyerinizi güvende tutmanıza yardımcı olan bir iso belgesidir. OHSAS 18001 sertifikası, uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standardıdır.

Kuruluş büyük de olsa, küçük de olsa, faaliyetleri itibariyle tehlikeli olabilecek durumlar az da olsa, çok da olsa, işçi sağlığına ve iş güvenliğine önem veren kuruluşlar, bu konudaki yasa ve yönetmeliklerin resmi düzenlemelerine uymakta tereddüt etmezler. Bunun yanında bu yasal düzenlemeleri de içinde barındıran OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak ve bir belge almak, bu firmaların sorumluluk duygularının bir parçasıdır. 

Öncelikle başvuru ile birlikte teslim edilen bilgi ve belgeler üzerinden ön değerlendirme çalışması yaparız ve daha sonra gerekli OHSAS 18001 prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediğini kontrol ederek kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığını gözden geçiririz. Bulduklarımızı sizinle paylaşırız, böylelikle farklar varsa bunları kapatmanıza imkan veririz. Tüm gereklilikler karşılanmışsa, belgelenme için gerektiği ölçüde verimli çalışmayı temin etmek için kurumunuz içindeki prosedür ve denetimlerin uygulanmasını değerlendiririz.

Belgelendirme kuruluşuna bağlı denetçiler, kuruluş nezdinde kuruluşun faaliyetleri ve kurulan sistemin uyumu konusunda incelemeler yapar. Özellikle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanmasını gözlemler. Yapılan denetim çalışmaları sırasında fark edilen uygulama hataları, eğer kısa sürede düzeltilecek türden ise bunların giderilmesini sağlar.

Denetim çalışmalarının sonunda açıklamalı bir rapor düzenler ve belgelendirme kuruluşuna teslim eder. Belgelendirme kuruluşu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni verip vermemeye, bu raporun sonuçlarına göre karar verir.
Belge talep eden kuruluşun, sistemin gerektirdiği standartları tam olarak kurup işlettiğine ikna olunursa, belge düzenlenir ve teslim edilir.

Resmi değerlendirmeden geçtiğiniz zaman, üç yıl geçerli olacak bir OHSAS 18001 sertifikası alacaksınız. Müşteri Temsilciniz bu süre boyunca sizinle temasını sürdürecek, sisteminizin sadece uygunluğunu sürdürdüğünü değil, sürekli olarak da geliştiğini görmek için sizi düzenli olarak ziyaret edecektir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.