7 Yıldız Belgelendirme

Mavi Yıldız - Hijyen Yönetimi


İşletmelerin daha temiz ve hijyenik koşullarda üretim yapabilmeleri, ve tüketicinin, gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken genel gıda hijyeni kurallarına uygunluğunun kontrolü işlemidir.
MAVİ YILDIZ – HİJYEN YÖNETİMİ FAYDALARI
Hijyen denetimleri işletmenin temizlik ve hijyenik yönden uygun hale getirilmesini sağlar.
Hijyen denetimi işletmede, Güvenli ve kaliteli Ürün üretilmesini sağalar
Hijyen ve sanitasyon  denetimi müşteri  şikayetlerin azalmasını sağlar. Bu sayede firma itibarı artar.
Hijyen denetimleri tüketicilerin aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar.
Hijyen denetimi mevcut ve/veya gelecekte olabilecek fiziksel, kimyasal, ya da biyolojik faktörlerden doğabilecek tehlikeleri tespit ederek önceden engellenmesini sağlar.
Hijyen ve sanitasyon denetimleri tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar.
Hijyen denetimi ile personel motivasyonu ve işteki verimlilik artar.
Hijyen denetimi  yasal mevzuata uygun üretim ve satış yapılmasını sağlar.
Firmanın yasal denetimlere hazırlanmasına yardımcı olur
MAVİ YILDIZ – HİJYEN YÖNETİMİ İÇERİĞİ
Binalar,Alt yapı koşulları, çalışma ortamları,
İşletme, üretim koşulları, temizlik ve sanitasyon uygulamaları,
Mal kabul koşulları,Depolama koşulları    
Satış/servis koşulları, temizlik, dezenfeksiyon uygulamaları,
Haşere kontrolü,
Katı /Sıvı atıkların kontrolü,
Alet ve ekipmanların  temizlik ve hijyen kontrolü,
Zemin, duvar, tavan, lavabo-tuvalet  temizlik ve hijyen kontrolü,
Aydınlatma, havalandırma  kontrolü,
Personel hijyeni kontrolü, kılık, kıyafet kişisel bakım kontrolleri yapılır.
MAVİ YILDIZ – HİJYEN YÖNETİMİNİ KİMLER ALABİLİR
Kamu yada özel, turizm, gıda, laboratuvar, kimya, sağlık vb. kuruluşlar alabilirler.
MAVİ YILDIZ – HİJYEN YÖNETİMİ NASIL ALINIR
Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra gerçekleştirilebilmektedir :
1.TEKLİF AŞAMASI : Sistemini kurmuş olarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle Belgelendirme firmalarından fiyat teklifi alır. Belgelendirme firmaları fiyatlarını belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına ve firmanın kapsamındaki tasarım durumlarına göre fiyatlarını belirlemektedirler. Firmanın büyük olması denetim için daha fazla gün ayrılmasını v.b. durumları gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem Teknik Sertifikasyon' a ) müracaat eder.
2.MÜRACAAT AŞAMASI : Belgelendirilmek isteyen işletme, müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında  Yönetim Sistemi dokümanlarını ve istenen diğer ek evrakları hazırlayarak müracaatını yapar.
3.DENETİM AŞAMASI: Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün sistem ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) iç prosedürümüz işlemeye başlar.
6.SÖZLEŞME AŞAMASI: Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur. Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde kuruluşumuz tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.
7. BELGE YENİLEME AŞAMASI:  Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi ilk ara denetim yapılarak devam eder, 2. Aradenetim bitmiş ise üç(3) yıl daha devam eder(yeniden belgelendirme sürecine döner).Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.