7 Yıldız Belgelendirme

Kırmızı Yıldız - Gıda Güvenliği Yönetimi


Güvenliğin artması ve bunun paralelinde halkın beslenme konusunda gıdalardaki tehlikelere karşı korunması gündeme gelmiştir. Bu gündemler süreç içerisinde gıdasal kaynaklı endişeleri  ortadan kaldıran sistemdir.
KIRMIZI YILDIZ – GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİNİN FAYDALARI
Sektörde güven kazanma
Ön Gereksin Programları ile gıda üretimini güvenceye almak
Rekabet gücü kazanma
Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
Yönetim etkinliğini artırma
Uluslar arası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama, tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol
Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
Etkin zaman yönetimi
Tüketiciyi bilinçlendirme
Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
Etkin müşteri hizmeti
Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı
Kaynak optimizasyonu – dahili ve gıda zinciri boyunca
Daha iyi planlama, daha az üretim sonrası doğrulama
İyileştirilmiş dokümantasyon 
Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması
Artan teknik yeterlilik sağlanması
Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim
Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması
Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması
Ürün güvenliğine olan güvenin artması
Proses kontrolün dökümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi
Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olduğunun kanıtlanmasını sağlar.
KIRMIZI YILDIZ – GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ İÇERİĞİ
1 Kapsam 
2 Atıf yapı lan standardlar 
3 Terimler ve tarifler
3.1 Gıda güvenliği 
3.2 Gıda zinciri 
3.3 Gıda güvenliği tehlikesi 
3.4 Gıda güvenliği politikası 
3.5 Son ürün 
3.6 Akış şeması 
3.7 Kontrol önlemi 
3.8 Ön gereksinim programı 
3.9 Operasyonel  ön gereksinim programı  (OGP) 
3.10 Kritik kontrol noktası  (KKN) 
3.11 Kritik limit 
3.12 İzleme 
3.13 Düzeltme 
3.14 Düzeltici faaliyet 
3.15 Geçerli kılma 
3.16 Doğrulama 
3.17 Güncelleme 
4 Gıda güvenliği yönetim sistemi 
4.1 Genel şartlar 
4.2 Dokümantasyon şartları 
5 Yönetim sorumluluğu 
5.1 Yönetimin taahhüdü 
5.2  Gıda güvenliği politikası 
5.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması 
5.4 Sorumluluk ve yetki 
5.5 Gıda güvenliği ekip lideri 
5.6 İletişim 
5.7 Acil durumlara hazırlık ve müdahale 
5.8 Yönetimin gözden geçirmesi 
6 Kaynak yönetimi 
6.1 Kaynakların sağlanması 
6.2 İnsan kaynakları 
6.3 Alt yapı 
6.4  Çalışma ortamı 
7 Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme 
7.1 Genel
7.2 Ön gereksinim programları 
7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları 
7.4 Tehlike analizi 
7.5 Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması 
7.6 HACCP planının oluşturulması 
7.7 OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanları n güncelleştirilmesi 
7.8 Doğrulama planlaması 
7.9 İzlenebilirlik sistemi 
7.10 Uygunsuzluk kontrolü 
8  Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması , doğrulanması  ve iyileştirilmesi 
8.1 Genel 
8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması 
8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması 
8.5 İyileştirme  Maddelerinin yanı sıra, ISO 22000 standardında geçen 7.2.3 maddesinin altına getirdiği alt maddelerle beraber ilave olarak son beş maddeyi içermektedir:
Binaların yapısı ve yerleşimi durumları
Çalışma alanı, bina ve eklentilerinin yerleşimi
Yardımcı tesisler -hava, su, enerji, yakıt
Atık ve kanalizasyon gibi destek hizmetleri
Ekipman uygunluğu, temizlik, önleyici bakım
Tedarik yönetimi ve uygulamaları
Çapraz Kontaminasyonu (Çapraz bulaşma) engellemek için önlemler
Temizlik ve sanitasyon uygulamaları
Haşere kontrolü mücadele metodları
Personel hijyeni ve çalışılan tesisleri
Yeniden işleme (rework) uygalamaları
Ürün geri çağırma (recall) prosedürleri
Depolama Şartları
Ürün ve tüketici bilgilendirilmesi
Gıda savunma, biyosavunma ve biyoterörizm uygulamaları
KIRMIZI YILDIZ – GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİNİ KİMLER ALABİLİR
Kamu yada Özel, Gıda ve Gıda ile temas eden her türlü üretim ve hizmet sektörü kuruluşları alabilir.
KIRMIZI YILDIZ- GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ  BELGESİ NASIL ALINIR
Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra gerçekleştirilebilmektedir :
1.TEKLİF AŞAMASI : Sistemini kurmuş olarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle Belgelendirme firmalarından fiyat teklifi alır. Belgelendirme firmaları fiyatlarını belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına ve firmanın kapsamındaki tasarım durumlarına göre fiyatlarını belirlemektedirler. Firmanın büyük olması denetim için daha fazla gün ayrılmasını v.b. durumları gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma müracaat eder.
2.MÜRACAAT AŞAMASI : Belgelendirilmek isteyen işletme, müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında  Yönetim Sistemi dokümanlarını ve istenen diğer ek evrakları hazırlayarak müracaatını yapar.
3.DENETİM AŞAMASI: Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün sistem ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) iç prosedürümüz işlemeye başlar.
6.SÖZLEŞME AŞAMASI: Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur. Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde kuruluşumuz tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.
7. BELGE YENİLEME AŞAMASI:  Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi ilk ara denetim yapılarak devam eder, 2. Aradenetim bitmiş ise üç(3) yıl daha devam eder(yeniden belgelendirme sürecine döner).Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.