İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları’nın Faydaları


İyi Tarım Uygulamaları koşullarının tüm sektör personelleri tarafından kabul görüp, doğru biçimde yapılması ve uygulatılması, ülke tarımımızın geleceği konusunda büyük önem teşkil etmektedir. İyi Tarım Uygulamaları konusundaki yaşanan gelişmeler sonucunda başta meyve-sebze üretimimiz gelmek üzere, tarımsal üretimimizin tamamı ve ihracatımız iç ve dış pazar sahasında rekabet şansını yakalayacaktır. Dış pazara güvenli ürün verilirken, ülkemiz insanının da güvenilir ve sağlıklı ürün tüketmeleri bu şekilde sağlanacaktır. İyi Tarım Uygulamaları hususunda ülkemizin ihtiyaç duyulan ilerlemeyi sağlaması, meslekte çalışan üreticilerin ve ziraat mühendislerinin konu hakkında bilgilendirilmeleri ve eğitimleri ile mümkün olacaktır.

İyi tarım uygulamaları koşullarına uygun biçimde elde edilen mahsulün, insan sağlığına olumsuz etki eden mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel kalıntılar barındırmadığı; çevreyi tahrip etmeden ve doğal dengeye karşı zarar teşkil etmeden imal edildiği; üretimi esnasında insan ve diğer canlıların olumsuz şekilde etkilenmediği; üretildiği ve tüketildiği milletlerin tarımsal yasalarına uygun şekilde üretildiği belge ile teminat altına alınmış olmaktadır.

Üretici firmalar açısından, İyi Tarım Uygulamaları’na göre üretim yapıldığı için ürünler sağlıklı ve güvenilir kabul edilir. Üretici firma bu şekilde toprağını da korumuş olacağından, daha bol ürün aşma şansı olur. İhtiyacı olduğunda, daha kolay ve düşük faizli kredi bulabilir. Devletin destekleme imkanlarından öncelikli olarak yararlanabilir. Ayrıca iç ve dış pazarlarda rekabet gücü artar. Uzun vadede üretim maliyetleri düşer, verimlilik artar. 

İç ve dış pazarda tercih edilme sebebidir.
Eşit rekabet şartlarında önde olmayı sağlar.
Perakendecilerle nitelikli anlaşma sağlar.
Kaliteli ürün yetiştiriciliğine olanak sağlar.
Uzun vadede üretim maliyetlerinde düşüş, dolayısıyla karda artış imkanı sağlar.
Üretimde çalışan kişilerin güvenliğini ve refahını sağlar.

Tüketiciler açısından, ürün kalitesi ve güvenilirliği yükseleceğinden, gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskler düşer. Ürünün kaynağı hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilir.

Gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskleri azaltır.
Ürünün kaynağı hakkında yeterli bilgiyi sağlar .
Üründe kalite ve güvenilirliği sağlar.
Tüketicilerin gıda kalitesi ve güvenliği ile ilgili talepleri başarı ile karşılanır.

Perakendeci firmalar açısından, üretici firmalar ile daha rahat ve nitelikli anlaşma yapma olanağı yaratılmış olur. Toplum sağlığı ve ürünün güvenilir olması ile ilgili endişeler ortadan kaldırılmış olur. Tüketicinin ürüne olan güveninin yükselmesi ile talepte artış sağlanır.

Üretici ile nitelikli anlaşma olanağı sağlar.
Halk sağlığı ve ürünün güvenilirliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır.
Tüketicinin ürüne olan güveniyle talepte artış sağlanır.
Yasal düzenlemelere uygunluk göstermesi nedeniyle engellerin ortadan kalkmasına olanak sağlar.

Çevre açısından, ekolojik denge ve doğal kaynakların korunması konusunda duyulan endişeler giderilmiş olur. Çevreye karşı sorumlu ve sürdürülebilir üretim sağlanmış olur. Doğal hayat ve biyolojik çeşitlilik korunmuş olur. Tarımın çevreye verdiği olası zararların önüne geçilmiş olur. Her şeyden önemlisi yasal düzenlemelere uyumuş olur.

Sürdürülebilir, çevreye karşı sorumluluk alan bir üretim, doğal hayatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması.
Tarımın çevreye olan zararlı etkilerinin azaltılması.
Korumacı bir yönetim planının uygulanması.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.