İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları Nedir


Tüketiciler direk tükettikleri tarımsal ürünler başta olmak üzere, satın aldıkları tüm gıda ürünlerinin güvenliğinden emin olmak ister hale gelmiştir. Bu bilinçle, gerek doğrudan tarımsal ürünlerin, gerekse işlenmiş gıdaların güvenle üretildiğinin garantisini tüketicilere sunabilmek için, birtakım sistemler ve standartların oluşturulması ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur.

Ekolojik dengeye onarılması zor bir biçimde zarar verilmesi ve küresel ısınma ile birlikte gelecek nesillerin, tarımsal üretim için gerekli hava, toprak, su ve iklim koşullarına sahip olamayacağı endişesi yüzünden olmuştur. Bir taraftan Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Gıda Teşkilatı, diğer taraftan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, bir taraftan da ülkelerin resmi makamları bu konuda üstlerine düşeni yapmak üzere çalışmalara başlamışlardır.

Dünya Ticaret Örgütü, tarım mahsullerinin dış ticaretinde Bitki ve Hayvan Sağlığı hususunda milletler arası standartların emniyeti maksadıyla gıda güvenliğine yönelik uygulamaların yer bulduğu bir anlaşma meydana gelmiştir. Sağlık ve Bitki Sağlığı önlemleri sözleşmesinin ilki gıdada Tehdit İncelemesi ve Kritik Analiz Noktaları, diğeri ise tarım alanlarındaki üretimde gerçekleştirmek üzere İyi Tarım Uygulamaları anlamına gelen GAP’tir.

Dünya Gıda Teşkilatı (FAO) da İyi Tarım Uygulamaları (İTU)'nün ilkeleri üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir. Son olarak, Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük çaplı perakendeciler bir araya gelerek Avrupa Perakendeciler Ürün Araştırma Grubunu (EUREP) meydana getirmişlerdir ve 1999 senesinde sebze de yaş meyvede iyi tarım faaliyetlerinin esasları ile alakalı EUREPGAP (Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu İyi Tarım Uygulamaları) Protokolü'nü oluşturmuşlardır.

İyi Tarım Uygulamaları prensipleri bu çabaların sonucunda ortaya çıkmıştır. İyi Tarım Uygulamaları ilkeleri belirlenirken, öncelikle yeryüzünde yaşayan insanlar ve diğer bütün canlıların sağlığına zarar verilmemesi düşüncesi temel olmuştur. Bunu çevre koşulları takip etmiştir. Tarımsal üretim sırasında doğaya zarar verilmemesi de İyi Tarım Uygulamaları’nın bir başka ilkesidir. Esas alınan bir başka ilke, tarımsal faaliyetlerin izlenmesi, denetim altında tutulması ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Herşey güvenli ve sağlıklı bir tarım üretimine bağlıdır.

İyi Tarım Uygulamaları esasları için, kontrol ve denetim altında yapılan bir tarımsal üretim şeklidir denebilir. Bu sistemin prensiplerine göre üretim yapan üretici firmalar, birçok yönden bunun yararını göreceklerdir. İyi Tarım Uygulamaları prensiplerine göre hazırlanmış olan uygunluk kriterleri, üretici firmaların üretim yöntemlerine ve bütün süreçlerine uygulanacağı ve dokümante edileceği için, bütün faaliyetler kontrol altında olacaktır ve bu standartlara uygunluk sayesinde üretici firmaların elleri daha güçlü olacaktır. Çünkü ürünleri sağlık yönünden güvenilir olacağı için, rekabet gücü artacak ve daha kolay müşteri bulacaktır. Bu durum, firmanın karlılığını da etkileyecektir.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.