İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları Nasıl Alınır


İyi Tarım Uygulamaları Belgesi alabilmek için, üretici firmaların uymak zorunda olukları belli kriterler ve yapmak zorunda oldukları belli işler vardır. Bunlara uyulmadan bir belgelendirme kuruluşundan belge talep etmek mümkün değildir.

Tüketiciler direk tükettikleri tarım mahsuller önde gelmek üzere, satın aldıkları bütün gıda mahsullerinin emniyetinden emin olmak ister duruma gelmiştir. Bu bilinçle, gerek doğrudan tarım mahsullerinin, gerekse işlenmiş mahsullerin özenle elde edildiğinin teminatını tüketicilere verebilmek için, birtakım yöntemlerin ve standartların meydana getirilmesi gereksinimi kaçınılmaz duruma gelmiştir. İyi tarım, kimyasal gübre, GDO, kimyasal ilaç, kimyasal gübre, sentetik hormon faaliyeti hususunda ek ölçü ya da sınır koymaz, yalnız çiftçiyi ve çiftçinin yaptıklarını kaydetmeyi amaçlar.

İyi tarım uygulamaları, çiftçimizin her halde uyması gereken en düşük seviyedeki standart olmalıdır. Devletin tarımsal faaliyetleri bu düzenlemeyi gerçekleştirerek çiftçilerin kaydını tutması ve uyguladığı tarımsal girdilerin belgelenmesi için ihtiyaç duyulan minimum standarttır. Yoksa hiçbir suretle mamulün kimin yetiştirdiğini ve hangi ilaçları kullanıldığını öğrenemeyiz.

Öncelikle tarımsal üretimin her aşamasının, yapılan her faaliyetin, gerçekleştirilen her işin bir kaydının tutulması çok önemlidir. Üretim süreci başından sonuna kadar kaydedilmelidir. Bu gereklilik, sistemin, izlenebilirlik ilkesinin bir sonucudur. Satın alınan ya da kullanılan bütün girdiler, yapılan işlemler, alınan eğitimler, her türlü detay kayıt altına almalı, ayrıca bu kayıtlar düzenli olarak ve özenle saklanmalıdır. Üretim alanlarının üretim geçmişi bile kayıtlarda olmalıdır.
Gübrelemenin uygun zamanda ve miktarda yapılabilmesi için, toprak analizlerinin yılda en az bir kere yapılmış olması gerekir. Toprak yapısına uygun gübre çeşidi ve miktarı belirlenip buna göre, önerilen miktarda ve zamanda gübreleme yapılmalıdır.

İyi tarım uygulamasına başlamak isteyen kuruluşlar, öncelikle İyi Tarım Uygulamaları denetim ve belgelendirme yetkisi olan bir belgelendirme kuruluşuna başvurmak zorundadır. Bu yetkilendirmeyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapmaktadır. Bu şekilde üretim sürecinin kayıt altına alınması sağlanmış olacaktır.

Üretim faaliyetleri başladıktan sonra, toprak işlenirken, toprağın fiziksel yapısını koruyacak ve toprak kaybını önleyecek tekniklerin kullanılması gerekir. Uygun zamanda ve miktarda gübre kullanmak için, toprak analizleri her yıl bir kere yaptırılmış olmalıdır. Zirai ilaç kullanımı ve gübreleme işlemleri, tamamen toprak yapısına bağlıdır.

Hastalık ve zararlılarla mücadele, Entegre Mücadele Teknik Talimatları’na uygun hareket edilmelidir. Önce doğal yöntemler kullanılmalı, kimyasal mücadeleye son çare olarak başvurulmalıdır. Bu bağlamda bahsedilen kriterlere uyan ve uygulayan kuruluşlar, İyi tarım Uygulamaları belgesi almaya hak hazanırlar.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.