ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

ISO TS 16949 Temel Prensipleri Nelerdir


ISO / TS 16949 Otomotiv kalite yönetim sistemi, ISO 9000 kalite yönetim sistemi temelleri üzerinden şekillendirildiği için, prensipler bakımından benzerlik göstermektedir. Hedefinde kaliteyi bir standart haline dönüştürmek, her koşulda aynı standardı ve prensipleri sürdürebilmek vardır. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin, otomotiv yan sanayiine ve özellikle tedarikçi firmalara uygun şekilde hazırlanmış şekli olan ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardının temel prensipleri aşağıda açıklanmıştır.

Müşteri memnuniyeti yaratmak

Bilindiği gibi kalite çalışmalarının temelinde süreçleri iyileştirmek vardır. İş süreçleri iyileştiği oranda hata oranları düşer, buna bağlı olarak maliyetler iner, işletmenin verimliliği yükselir, bu ise doğal olarak müşteri memnuniyeti yaratır.

Bugünün iş dünyasında müşteri odaklı olmak artık çok önemli bir konudur ve şirketler için, teknolojik gelişmeler ile birlikte deneyimin, bilginin ve iş ilişkilerinin çok daha önem kazandığı bir çağda yaşıyoruz. Birçok şirket, müşteriyi tanımak, onlarla diyalog kurmak ve müşterilerini elde tutmak için müşteri ilişkileri yönetimine ağırlık vermeye başlamıştır. Ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak müşteri memnuniyeti en çok üzerinde durulan bir konudur.

Şirketler yeni müşteriler kazanmak ve mevcut müşterileri elde tutmak için farklı yöntemlere yönelmektedir. Müşteri şikayetlerini dinlemek ve bunlara çözüm üretmek ve kaybedilen müşterileri yeniden kazanmak için çaba göstermektedirler. Bu durum otomotiv sektörü yan sanayi firmaları için de farklı değildir. ISO TS 16949 standardının birinci temel prensibi bu nedenle müşteri memnuniyeti yaratmaktır.

Müşteri beklentilerini tespit etmek

Kalite Yönetim Sistemleri’nin hepsinde de müşteri memnuniyeti yaratmak kadar önemli bir ikinci konu, müşteri beklentilerini tespit etmektir. Dünya hızla değişiyor ve küreselleşiyor. Bu hızlı değişimi yaratan bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki değişimin inanılmaz hız kazanmış olmasıdır. Teknolojilerdeki değişim otomotiv sanayiini de etkilemektedir elbette. Yeni otomobil modellerinin ortaya çıkmasında müşterilerin tercihleri ve beklentileri eskisine oranla çok daha fazla ön planda tutulmaktadır. Bu yüzden ISO TS 16949 standardının ikinci temel prensibi müşteri beklentilerini takip etmek ve bu doğrultuda tasarım ve üretim yapmaktır.

Çalışanların katılımını sağlamak

Hiçbir kalite modelinde veya kalite sisteminde çalışanların katılımı sağlanmaza bir sonuç alınamaz. Sadece üst yönetim kararları ile tepeden inme bir kalite sistemi kurulamaz, kurulsa bile yürütülemez. ISO TS 16949 standardının üçüncü temel prensibi, çalışanların sistemi kabul etmelerini ve katılmalarını sağlamaktır.

Sürekli iyileştirme yapmak

ISO TS 16949 standardı bir işletmede kurulduktan sonra, eğer canlı tutulmazsa bir anlam taşımaz. Üst yönetimin, yaptığı denetimler ile ortaya çıkardığı, çalışanların uygulama sırasında gördükleri aksaklıklar, bir döngü içinde ele alınmalı, analiz edilmeli, iyileştirilmeli ve yeniden uygulanmalıdır. Kalite sistemlerinin bu standart döngüsü, ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi’nde de geçerlidir.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.