ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

ISO TS 16949 Standart Kapsamı Neleri İçerir


0. Giriş
1. Tanımlar
2. Terimler
3. Atıf yapılan standartlar
4. Yönetim sistemi
5. Yönetimin sorumluluğu
6. Kaynak yönetimi
7. Ürün gerçekleştirme
8. Ölçme, analiz ve iyileştirme

Yönetim sistemi, genel şartlar alt başlığı altında süreçler ve uygulamaların tanımları, birbirleri ile etkileşimleri, işleyiş ve denetimi açısından kriter ve yöntemlerin belirlenmesi, kaynaklar yanında süreçlerin izlenmesi, ölçümlenmesi ve analiz edilmesi, sürekli iyileştirme faaliyetleri ve müşteri koşullarına uyma zorunluluğu yer almaktadır.

Yönetim sistemi, doküman şartları alt başlığı altında ise, genel olarak dokümantasyonun kapsamı, kalite el kitabı ve standartta öngörülen süreçler, dokümanların kontrolü, kayıtların kontrolü ve kayıtların saklanmasına yönelik esaslar yer almaktadır.

Yönetimin sorumluluğu başlığı altında önce üst yönetim taahhüdü yer almaktadır. Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda üst yönetiminin bir taahhüdü olmak zorundadır. Bu arada üst yönetimin, kalite politikasının hazırlanması, kalite hedeflerinin tespit edilmesi, yönetimin gözden geçirmesi, kaynakların sağlanması ve süreç verimliliğinin arttırılması konularında da taahhüdü olmalıdır.

Kaynak yönetimi başlığı altında, sistemin uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, müşteri koşullarının yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması, ürünlerin kalitesini etkileyen işleri yapan çalışanların yeterliliğinin sağlanması, bu amaçlar gerekli eğitimlerin verilmesi, kaliteli üretim için gerekli altyapının hazırlanması ve gelişmesinin sağlanması, yeterli ve güvenlikli çalışma ortamının hazırlanmasına yönelik esaslar yer almaktadır.

Ürün gerçekleştirme başlığı altında, müşteri ile ilişkili süreçlerin gözden geçirilmesi, ürüne bağlı koşulların tespit edilmesi, firmanın üretim yapabilme kapasitesi, tasarım ve geliştirme faaliyetleri, satın alma süreçleri, üretim ve hizmetin sağlanması, izleme ve ölçme malzemelerinin kontrol edilmesine yönelik esaslar yer almaktadır.

Nihayet ölçme, analiz ve iyileştirme başlığı altında, bu süreçlerin planlanması ve uygulanması, müşteri memnuniyetinin izlenmesi, iç tetkik çalışmaları, iç tetkik planları, iç tetkikçi yeterliliği, ürünün izlenmesi ve ölçümü, genel muayene ve fonksiyon testleri, uygun olmayan ürünün kontrolü, müşterinin bilgilendirilmesi, sistemin uygunluğu ve etkinliğini tespit etmek ve yapılabilecek iyileştirmeleri belirlemek için veri analiz çalışmaları, sürekli iyileştirme çalışmaları, iade edilmiş ürünlerin test ve analiz çalışmaların ve önleyişi faaliyetlere yönelik esaslar yer almaktadır.

Görüldüğü gibi ISO TS 16949 standardı, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi standardına çok benzerlik göstermektedir. ISO TS 16949 standardı, ISO 9000 stnadardının sadece otomotiv sektörüne uyarlanmış şeklidir denebilir.

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ve bu sistemin standart kapsamı konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Gerek doğru bilgiler almak, gerekse işletmede ISO TS 16949 sistemi kurmak  ve belgesini almak isteniyorsa, firmamız SCIENCE Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi hızlı ve güvenilir hizmet vermektedir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.