ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir


Kalite Yönetim prensibi: bir kuruluşu yönetmek ve yönlendirmek amacı ile kullanılan karmaşık ve temel kural ve inançlardır. Böylece uzun dönemde müşterilerin ve diğer iş ortaklarının ihtiyaçları ile ilgili performansın sürekli geliştirilmesi amaçlanır.

Bir kuruluş için başarılı kalabilmenin şartı ilgili tarafların ihtiyaçlarının iyi belirlenerek performansın sürekli iyileştirilmesi ile mümkündür. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen ve uluslararası bir standart olan ISO 9001 standardı, Avrupa Birliği ülkelerinin de içinde olduğu çok sayıda ülkede, belgelendirme modeli olarak kullanılan bir Kalite Yönetim Standardı’dır.

Temelinde 8 prensip bulunmaktadır:

Müşteri odaklılık:

Kuruluşlar müşterilerine bağımlıdırlar, bu nedenle onların mevcut ve gelecek ihtiyaçlarını anlamalı, şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çalışmalıdır. Müşteriler bir kuruluşun gelecekteki karlılığı konusunda ana rolü oynarlar. Müşterileri elde tutabilmek için kuruluşlar müşterilerin mevcut ve gelecekteki muhtemel şartlarını iyi anlamalıdırlar.

Liderlik:

Liderlik şirketin amaç, yönetim ve iç çevresinde birliğini oluşturur. Liderler şirketin iç çevre ve havasını öyle oluşturmalıdır ki, çalışanlar şirketin amaçlarını gerçekleştirmek için tam olarak katılımcı olabilmelidir. Kuruluşun yönetimi yön vermeli liderlik yapmalı ve kuruluş fonksiyonları için uygun çevre koşulları oluşturmalıdır. Bir kuruluşta lider, belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışanları etkileme gücü olan kişidir. Çalışanları motive etmede ve kuruluşun hedeflere ulaşmasında en önemli rolü üstlenir. Amaç birliğini ve gidilecek yönü lider belirler.

Çalışanların katılımı:

Bir kuruluşun tüm seviyelerindeki tüm insanlar kuruluşların değeridir ve tam katılımları kuruluşun çıkarları doğrultusunda kabiliyetlerini ortaya çıkarır. Bir kuruluşun her kademesindeki insanlar bu kuruluşu hedeflerini karşılama kabiliyeti konusunda etki ederler. İnsanların katılımını sağlamak, bilgi ve becerilerini kullanmak ile kuruluş insanların çalışkan ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için istekli oldukları bir ortam yaratır.

Her seviyedeki çalışanlar kuruluş için birer değerdir. Kabiliyetlerinden en fazla yararlanabilmek için katılımcı olmaları beklenmektedir. Çalışanlar bu şekilde kuruluş için verimli olabilirler.

Proses yaklaşımı:

Girdileri alan ve bunları çıktılara dönüştüren her hangi bir faaliyet proses olarak düşünülür. Kuruluşlar başarılı olmak için tüm prosesleri etkin bir şekilde yönetmelidir. Sonuca ulaşabilmek için kaynaklar ve faaliyetler doğru yönetilmelidir. Bunu sağlamak ise iş süreçlerinin hazırlanmasına bağlıdır. Hazırlanan süreçler her zaman, hedefleri belirle ve planla, uygula, kontrol et ve ölçümleyerek sürekli iyileşme döngüsü ile yönetilmelidir.

Yönetimde sistem yaklaşımı:

Verilen bir hedefin gerçekleştirilmesi için birbirleri ile bağımlı proseslerden oluşan sistemin belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine yol açar. Birbirleri ile ilgisi olan süreçler, bir sistem içinde ele alınmalı ve tanımlanmalıdır. Bu şekilde süreçler daha rahat anlaşılır ve yönetilir. Ayrıca hedeflere ulaşmada kuruluşun etkinliği artar ve verimlilk yükselir.

Gerçekçi yaklaşım:

Bir kuruluş doğru ve etkin kararları almak için, faaliyetler sonucu elde edilen bütün verileri kullanmak ve iyi analiz etmek zorundadır.

Tedarikçi ilişkileri:

Kuruluşlar iş yaptıkları tedarikçiler ve taşeron firmalardan bağımsız sayılmazlar. Ancak karşılıklı bir çıkar ilişkisi içindedirler. Bu yüzden de her iki taraf birbirlerine artı değer yaratmak zorundadır.

Sürekli iyileştirme:

Kalite sistemlerinin en temel özelliği sürekli iyileştirme esasıdır. Kuruluşun bu yöndeki çabaları, sadece belgeyi almaya yönelik değil, kuruluşun kalıcı hedefi olmak zorundadır. İyileştirme çalışmaları, sadece üretilen mal veya hizmetin özellikleri açısından değil, bu mal ve hizmeti üretmek ve dağıtmak için kullanılan bütün süreçler için söz konusudur.


Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.