ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standart Kapsamı Neleri İçerir


ISO 9001 belgesi, organizasyonunuzun müşteri taleplerini karşılayabilmek ve hatta beklentilerin üzerine çıkabilmek konusundaki becerilerini ortaya koyar. Bu nedenle birçok alıcı, kötü ürün veya hizmet satın alma riskini ortadan kaldırmak için tedarikçilerinde mutlaka ISO 9001 belgesi arar. ISO 9001 belgesi almaya hak kazanmış bir işletme, hata ve kayıp oranını en aza indirip verimliliği arttırarak, organizasyonel etkinliğinde ve ürün kalitesinde önemli gelişmeler elde etmiş demektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin standart kapsamında temel olarak şu başlıklar bulunur:

Kalite yönetim sistemi:

Yönetim sorumluluğu mal veya hizmet üretimi sırasında kaliteyi etkileyen faaliyetleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan bütün çalışanların sorumluluk, yetki ve düzeylerini belirlemeye yöneliktir. Bu başlık altında, müşteri odaklılık, yönetimin taahhüdü, planlama, sorumluluk, yetki ve iletişim, kalite politikası ve yönetimin gözden geçirmesi alt başlıkları bulunmaktadır.

Kaynak yönetimi:

Kaynak yönetimi konusunda kuruluş, insan kaynakları, altı yapı gereksinimleri ve çalışma ortamı bakımında bütün kaynak ihtiyaçlarını tespit etmiş ve bu ihtiyaçlara uygun kaynağı sağlamış olmalıdır. Bu arada yönetimin, yapılan işin performansını ölçecek ve kuruluş içi kalite konrollerini yapacak eğitilmiş kadrolara da sahip olması gerekiyor.

Ürün gerçekleştirme:

Mal veya hizmetin üretilmesi faaliyetleri ile ilgili olarak üretimin planlanması, müşteri ile ilişkili süreçlerin belirlenmesi, tasarım ve geliştirme çalışmaları, satın alma faaliyetleri ve üretilen mal veya hizmetin sunulması çalışmalarının bütününü ifade etmektedir.

Ölçme, analiz ve iyileştirme:

Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili her aşamada ölçülebilir değerlerin gözlenmesi, incelenmesi ve bu sırada uygun olmayan ürün veya hizmetin kontrol edilmesi, verilerin analiz edilmesi ve iyileştirme çalışmalarının zamanında yapılabilmesi faaliyetlerini içermektedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran bir kuruluş, kalite politikasını belirlemiş, kalite için hedeflerini açıklamış ve bu konuda yapacaklarını tespit etmiş ve dokümante etmiş olmalıdır. Bunların bütünü, kuruluşun kalite politikasını belirler.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.