ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sistemi'nin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gereken "standart" bir Kalite Yönetim Sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaktır.

Kurulum için geçirilen süreç genellikle aşağıdaki gibi olmaktadır.

Eğitim çalışmaları
Kuruluşta çalışan en alt kademedeki çalışandan en üst kademedeki yöneticiye kadar herkesin Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9000 standartlarının ne olduğu konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Genelde bu çalışmalar kuruluş bünyesinde kurulan bir proje ekibi ile yürütülür. İlk adımda çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenir ve eğitimler düzenlenir.

Sistem kuruluş çalışmaları
Bu adımda kuruluşun bütün faaliyetleri belirlenir ve her birinin iş süreçleri analiz edilir. ISO 9001 standardının koşullarına uygun şekilde bütün süreçler dokümante edilir. Bu çalışmada göz önünde bulundurulması gereken nokta, kuruluşun verimliliğidir. Amaç kalite standartlarının karşılanması değil bu standartların, kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yapılandırılmasıdır. Bu çalışma ile hazırlanan iş süreçleri, kuruluşun uygulama talimatları ve prosedürlerini ortaya çıkaracaktır.

Pilot uygulama çalışmaları
Dokümantasyon çalışmaları tamamlamınca sistem kurulumuş olacaktır ancak uygulamaya bir anda bütünüyle başlamak doğru bir yaklaşım değildir. Sistem kurulurken yeni kurallar belirlenmiş ve işin yapılış şekli farklılaşmış olabilir. Bu değişikliklerin herkese anlatılması gerekir. Bu yüzden de uygulamaya belli bir noktadan başlamak işin en doğrusudur.

Düzeltme çalışmaları
Kurulan sistemin yüyümeyen noktaları varsa, bu durum pilot uygulama sırasında ortaya çıkacaktır. Sistem kuruluşu sırasında akla gelmeyen noktalar olabilir. Belirlenen kurallar uygulamada sıkıntı çıkarabilir. Bu düzenlemeler yapıldıktan sonra kurulan sistem bütün kuruluşa yaygınlaştırılacaktır.

İç denetim çalışmaları
İç denetim ve yönetimin gözden geçirme çalışmaları aynı zamanda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin bir standardıdır. Bu çalışamalar sistemin olmazsa olmasıdır.

Belgelendirme çalışmaları
Sistem kurulduktan sonra artık belgelendirme çalışmaları başlayabilir. Bu aşamda bir belgelendirme kuruluşu seçilecek ve belgelendirme başvurusu yapılacaktır.



Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.