ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir


ISO 9001 belgesi, organizasyonunuzun müşteri taleplerini karşılayabilmek ve hatta beklentilerin üzerine çıkabilmek konusundaki becerilerini ortaya koyar. Bu nedenle birçok alıcı, kötü ürün veya hizmet satın alma riskini ortadan kaldırmak için tedarikçilerinde mutlaka ISO 9001 belgesi arar.

ISO 9001 belgesi almaya hak kazanmış bir işletme, hata ve kayıp oranını en aza indirip verimliliği arttırarak, organizasyonel etkinliğinde ve ürün kalitesinde önemli gelişmeler elde etmiş demektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin avantajları ;

Pazarda daha istikrarlı bir rakip olmanıza olanak sağlar
İyi bir kalite yöntemi müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza yardım eder
Daha etkin çalışma yöntemleri zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar
İyileştirilmiş operasyon performansı hataları azaltır, karı artırır
Daha etkin iç süreçlerle çalışanları teşvik edip, onları sürece dahil eder
Daha iyi müşteri hizmetleriyle daha çok müşteri kazandırır
Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar
Müşteri odaklı olmak, müşteri şikayetlerini düşürür, müşteri memnuniyetini yükseltir.
Müşteri beklentilerini ön planda tutmak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.
Müşteriye önem vermek, müşteri sadakatini yükseltir.
İyi bir tasarım yapmak, işlem maliyetlerini düşürür.
Kaliteye yönelmek, kalitesizlik maliyetlerini en aza indirir.
Süreçleri belirlemek, sorunların daha hızlı çözülmesini sağlar.
Süreçleri belirlemek, bilgi akışını hızlandırır.
Süreçleri belirlemek, kuruluşa tedarikçi seçiminde, takibinde ve değerlendirilmesinde kolaylık sağlar.
Süreçleri belirlemek, kuruluş içinde yetki ve sorumlulukların dağıtımında kolaylık sağlar.
Kuralları belirlemek, etkin bir yönetim sağlar.
Standartları ortaya koymak, yönetimin daha sağlıklı karar almasını sağlar.
Çalışanların faaliyetlere katılımını sağlamak, motivasyonu ve çalışma heyecanını yükseltir.
Her alanda sürekli iyileştirmeyi benimsemek, eleman kalitesini artırır.
Üniteler arasında sorunlara sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
Belgeye sahip olmak, kuruluşun yeni pazarlara açılmasına olanak sağlar.
Belgeye sahip olmak, kuruluşun pazarda rekabet gücünü artırır.
Belgeye sahip olmak, kurumsallaşma yolunda ilerleme sağlar.
Belgeye sahip olmak, kuruluşun piyasadaki imajını güçlendirir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.