ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nedir


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, dünya genelinde 180 ülkede, bir milyonun üzerinde organizasyonu  belgelendirmiş, dünyanın en popüler kalite yönetim sistemi standardıdır. 9001 standardı, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan 9000 standart serisinden uygunluk değerlendirmesi amacıyla kullanılabilecek tek standarttır. ISO 9001 aynı zamanda, ISO 13485 (medikal cihazlar), ISO/TS 16949 (otomotiv), AS/EN 9100 (havacılık ve uzay) gibi sektöre özel standartlar ile çok yaygın olarak kullanılan OHSAS 18001 ve ISO 14001 gibi yönetim sistemleri standartlarına da temel oluşturur.

ISO 9001 belgesi, organizasyonunuzun müşteri taleplerini karşılayabilmek ve hatta beklentilerin üzerine çıkabilmek konusundaki becerilerini ortaya koyar. Bu nedenle birçok alıcı, kötü ürün veya hizmet satın alma riskini ortadan kaldırmak için tedarikçilerinde mutlaka ISO 9001 belgesi arar. ISO 9001 belgesi almaya hak kazanmış bir şletme, hata ve kayıp oranını en aza indirip verimliliği arttırarak, organizasyonel etkinliğinde ve ürün kalitesinde önemli gelişmeler elde etmiş demektir.

Belgelendirme kuruluşları bu belgeyi düzenlerken, kuruluşun yönetim sistemlerinin, sistemli bir şekilde kurallara bağlandığını ve bu kurallara sadık kalınarak uygulandığını, belirlenen kuralların gelişen koşullara bağlı olarak ve ihtiyaç olduğunda revize edildiğini, bu şekilde sürekliliğin sağlandığını onaylamış olmaktadırlar.
Elbette hiçbir kuruluş bu belgeye göstermelik bir şekilde sahip olmak istemez. Önemli olan Kalite Yönetim Sistemi’nin, kurulduktan ve bu belge alındıktan sonra da işlerliğini devam ettirmektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, bir mal veya hizmet için verilmemektedir. Kuruluşların bu mal veya hizmeti üretmek için kurdukları sistem için bu belge verilmektedir. Böyle olunca belgenin kapsamı, ürün veya hizmetin üretilmesi faaliyetlerinin dışında, kuruluşun, bütün satış, pazarlama, finans, iletişim, insan kaynakları, dokümantasyon, tasarım geliştirme, ar-ge çalışmaları, satın alma, sevkiyat, hatta üst yönetimin değerlendirmeleri gibi çok sayıda faaliyeti de içine almaktadır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.