ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir


Bugün işletmeler, sadece müşterilerinin beklentilerini karşılayacak derecede değil, bunun çok daha üzerinde kalitede ürün ve hizmetler sunmayı hedefler. Diğer tarafta ise rekabet edebilmek için maliyetlerini düşürmek zorundadırlar. Küçük ve büyük ölçekli kuruluşların hem kalite hem de maliyette verimlilik sağlayabilmesi, kapsamlı bir kalite iyileştirme yaklaşımı geliştirebilmesine bağlıdır.

ISO 9001 belgesi, organizasyonunuzun müşteri taleplerini karşılayabilmek ve hatta beklentilerin üzerine çıkabilmek konusundaki becerilerini ortaya koyar. Bu nedenle birçok alıcı, kötü ürün veya hizmet satın alma riskini ortadan kaldırmak için tedarikçilerinde mutlaka ISO 9001 belgesi arar.

Sistem kurulduktan ve bir süre işleyişi gözlendikten sonra da, bir belgelendirme kuruluşuna başvurularak denetim çalışmaları başlatılır. İlgili belgelendirme kuruluşu adına yapılacak denetim faaliyetleri sırasında da danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar destek verecektir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almak için yapılacak başvuruda, hazırlanan dokümantasyon yapısı dışında bazı evraklar da istenmektedir. Bu belgeler, belgelendirme kuruluşuna başvuru sırasında kuruluşun faaliyetini ve resmiyetini belgeleyen evraktır.

Gerekli evraklardan bazıları :

Başvuru formu 
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
İmza sirküleri fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi
İmza sirküleri fotokopisi
Oda kayıt belgesi fotokopisi
SGK Bildirgesi

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.